Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kaside
Yahya Kemal Beyatlı
Bayburtlu Zihni
Hocazâde Mesud Efendi
Tarih
Aşık Paşa
1444 Tarihine Kadar Osmanlı - Eflâk İlişkileri ve Boğdan ile ilk temas
Özdemiroğlu Osman Paşa
Osmanlı Türk Masalları - Sırmalı Pabuç Eflatun Cem Güney
Trablusgarp Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Memikzâde Mustafa Efendi

Şeyhülislâm Muîd Ahmed Efendi'nin damadıdır. 1063H. - 1653M. de ikinci defa Rumeli kazaskeri iken sürgün edilmiş ve İstanbul'a döndükten sonra vukua gelen Çınar vakasında Tulumcuzâde Abdurrahman Efendi'nin istifası üzerine kıdemce reis-i ulema olduğu için şeyhülislâm olmuş ise de aleyhdarları "beng ü badeye ve rüşvete ibtilâsı vardır, sefihtir, nasıl ulemanın reisi olur?" diye ocaklıyı tahrik ettiklerinden onlar da bunun yerine Anadolu kazaskerliğinden mâzul Hocazâde Mesud Efendi'yi istediklerinden Memikzâde tayininden on üç saat sonra azlolunup Bursa'ya gönderilerek arkasından Mekke kadılığına tayin olundu. Memikzâde 1067 H. de Halep kadısı iken orada vefat etmiştir. İrtikâb ve irtişa ile lekelenmişti. Orta derecede ilim sahibi, tekellüfsüz olup iyilik severdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz