Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Yüzyılda Harezm (Hive) Hanlığı ile İlişkiler
Davut Paşa
Osmanlılara Tâbi İmtiyazlı Hükûmetler
Divan Edebiyatı Özellikleri
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler
Şirket-i Hayriye
Osmanlı Sarayları
Osmanlı'da Musiki
XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadarki Eyâletler
Nasreddin Hoca

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Menteşzâde Abdurrahim Efendi

Bursa şeriyye mahkemesi başkâtibi Mehmed Efendi'nin oğludur. Minkarizâde Yahya Efendi'nin yetiştirmelerinden olup müderrislik, kadılık ederek İstanbul kadılığından sonra 1020 Şaban - 1708 Ekim'de Anadolu kazaskeri ve 1123 (1711 M.) ve 1125 (1713) senelerinde iki defa Rumeli kazaskeri olup üçüncü defa Rumeli kazaskeri oluşundan iki gün sonra Mirza Mustafa Efendi'nin yerine şeyhülislâm tayin edilmiştir. 1127 Cemaziyelâhır 25 - 1715 Haziran 28).

Abdurrahim Efendi bir buçuk sene kadar bu makamda bulunarak 19 Zilhicce 1128 - 4 Aralık 1716'da vefat etmiştir. Edirne'de medfundur. Makamını muhafaza için uysal olduğu anlaşılmaktadır. Menteşezâde'nin fetvalarını havi mecmuası ile Feraiz'e dair bir risalesi ve tefsirden Beyzavî üzerine talikatı vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz