Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
Seyyid Abdullah Paşa
Sokullu Mehmet Paşa
Acemi ocağı
Hanlar ve Kervansaraylar
Geleneksel Sivas Kadın Kıyafetleri
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Hastahaneler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mere Hüseyin Paşa

Arnavut'tur; Macaristan serdarlığında bulunan Satırcı Mehmet Paşa'nın aşcıbaşı iken efendisi sayesinde kapıkulu süvarisi ve sonra divan-ı hümayun çavuşu olup koyun eminliği, çavuşbaşılık, kapıcıbaşılık, imrahorluk ettikten sonra 1029 H. -1620 M.de Mısır valiliğine tayin edilmiş ve azlinden sonra 1031 H.-1622 M.'de istanbul'a gelerek, Sultan Osman vakasında askere para vadiyle Kara Davut Paşa'dan sonra vezir-i âzamlığı elde etmiştir (1031 Şaban 25 ve 1622 Haziran).

Mere Hüseyin Paşa, yeniçeri ocağı ağalarından Bektaş Ağa'yı öldürmek istemiş ise de ocaklının ayaklanmasıyla azlolunmuş ve daha sonra sipahileri tahrik ederek Hadım Gürcü Mehmet Paşa'nın yerine ikinci defa sadrâzam olmuştur (1032 Rebiu'l-âhır ve 1623 Şubat).

Mere Hüseyin, bu ikinci sadaretinde şiddetli hareket ile ortalığı sindirmiş ulemanın tertip ettikleri Fatih Camii isyanını bastırmış ve bundan sonra şımarıklığı artarak ve bir kısım yeniçeri ile bostancıları ele alarak bunlar vasıtasıyla fenalıkları tahammül edilmez dereceye gelen sipahileri kırdıracağı bazı adamlarından haber alınması üzerine yeniçeri ve sipahilerin ittifakları neticesinde azlolunarak yerine sabık Bağdat valisi Kemankeş Ali Paşa getirilmiştir (1032 Zilkade ve 1623 Eylül).

Mere Hüseyin Paşa, azlinden 10-11 ay sonra IV. Murat'ın cülusunu müteakip yakalanarak katledilmiştir (1033 Şevval ve 1624 Temmuz) birinci sadareti 21 gün ve ikincisi ise 7 ay kadardır; tarihler ehliyetsiz âdi bir şahıs olduğunu yazarlar kabri Karacaahmed'de miskinlerdedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz