Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Muhsinzâde Mehmet Paşa
Osmanlılarda Ticaret
Osmanlı padişahları neden hacca gitmediler?
Osmanlı'da Devlet Yönetimi
Eski Bedesten Tacirleri
Baltacı Mehmet Paşa
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri
osmanlı medeniyet ağacı
OSMANLI MALIYESI
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Midhat Cemal Kuntay

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Daha çok epik tarzdaki şiirleri ile tanınmış olan Midhat Cemal (1885-1956), dil bakımından Millî Edebiyat hareketine tamamıyle uymakla beraber, sonuna kadar, aruzdan ayrılmadı. Şiirlerini, çok geç olarak, Türkün Şehnamesinden (1945) adı ile yayımlamıştır.


Kaynak: Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1995.

Şiirleri

Tesadüfen

Hayâta siz benim gözümle bir bakın, gülersiniz :
"Müessiriz" mi sandınız? Hayır, hatâ, "eser"siniz!

Saraylarıyla, taçlarıyle en şerefli zî-hayât
Dehir kitabının içinde tek sedalı bir edat!

Zavallı bir edat, evet, doğan "Bu" dur, ölen "Şu" dur;
Bu koşmalar, didinmeler hamakatın hurûşudur.

Ya gölgeyiz, bizimdir aslı, faslı olmayan şu yüz;
Ya yıldırımdır ismimiz, patırtıyız, gürültüyüz!

Sefa, cefâ, zekâ, dehâ, şeref, cehalet, ilm ü fen;
Tesadüfen! Tesadüfen! Tesadüfen! Tesadüfen

Tesadüfen bu çehre parlıyor, o çehre kapkara;
Tesadüfen 'bu muhteşem, tesadüfen o maskara.

Tesadüfen bu annedir, bu muhterem, bu mültefet!
Tesadüfen o bir paçavra, bir kucak kiralık et.

Netîcelerde gizlenir, durur sebeb tesadüfen;
Tesadüfen! Tesadüfen! Hülâsa, hep tesadüfen!

Tesadüfen sakatsınız, tesadüfen hekimsiniz;
Tesadüfen lâf anlamazsınız muhâlifimsiniz.

Tesadüfen benimle fikr ü histe müştereksiniz;
Tasadüfen fenâsınız; tesadüfen meleksiniz.

Tesadüfen güzelsiniz, tesadüfen değilsiniz;
Tesadüfen zekîsiniz, değil de sâde-dilsiniz.

Tesadüfen Arab'sınız, tesadüfen Acem'siniz;
Tesadüfen ya meysiniz, ya bezm-i meyde Cem'siniz.

Ya hilkat imtihanının zavallı kâf ü nûnuyuz;
Ya ceddimiz denen uzak hayaletin zebûnuyuz.

Bu, muntazam tesadüfen; o, münhedim, tesadüfen...
Siz anlayın, ne söyledimse söyledim tesadüfen!

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz