Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Güneydoğu Avrupa'ya Göçmen Nakli
Sarıkamış Faciası
IV. Mustafa'nın Padişahlığı
Tersane Halkı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Kütüphaneler
Âşık
İsmail Sefâ
Bayram Paşa
Sarıkamış faciası...
Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Milli Tarihimizde Ağustos Ayı Olayları

4 Ağustos 1931'de, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya hükümeti arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma 14 maddeden ibarettir. Avusturya hükümeti, istilâ ettiği Osmanlı topraklarını, şehir ve kaleleri, içlerindeki top vs. ile terk etmeyi, harbin devamı müddetince Rusya'ya yardımda bulunmamayı kabul etmiştir.

5 Ağustos 1611'de, Birinci Ahmet devrinin, gösterdiği şiddetle tanınmış vezirlerinden Kuyucu Murat Paşa ölmüştü. Dört buçuk yıl kadar sadrıâzamlık yapan Murat Paşa, öldürttüğü eşkıyaları kuyulara gömdürttüğü için Kuyucu adıyla ün salmıştı. Kalenderoğlu gibi azılı eşkıyaları, kendi adına para bastıran ve yabancı devletlerle antlaşmalar imzalamaya kadar işi götüren Canbolatzade gibi serderdeleri itlâf etmiştir.

7 Ağustos 1915'te, Türk tarihinin şerefli bir yaprağı olan Anafartalar Muharebesini yapmıştık. 21 Ağustos'a kadar süren bu muharebede, Suğla Körfezi civarına bir çıkarma yapan düşman kuvvetleri Arıburnu'nda bulunan Türk kuvvetlerinin kuzey kanadını çevirmek istemişlerdi. Çanakkale Muharebeleri esnasında Anafartalar Grubu Kumandanı olan Mustafa Kemal Paşa, dâhiyane sevk ve idaresi sayesinde Türk milletinin kahramanlığını bir kere daha dünyaya duyurmuştur.

10 Ağustos 1557'de, İstanbul'da Süleymaniye Camisi tamamlanmıştı. Türk mimarisinin en yüksek devrine rastlayan bu şaheser, Mimar Sinan'ındır. Etrafındaki türbeler, medreseler, imaret, tabhane, bimarhane, odalar ve dükkânlarla birçok sosyal ve kültürel bağlantılarıyla bir külliye olarak kurulmuştur.

10 Ağustos 1920'de, Sevr Antlaşması imzalanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, imzalamaya mecbur kaldığı bu antlaşma ile haritadan tamamiyle silinmek tehlikesine mâruz bırakılmıştır. Fakat asil milletimizin bu şartları kabul etmemesi üzerine, hükümlerden hiçbiri yürürlüğe girememiştir.

19 Ağustos 1915'te, tarihimizin en değerli Türk şairlerinden biri, Tevfik Fikret ölmüştü. Edebiyatı Cedide'ye mensup ve bu cereyanın belli başlı simalarından biri olan Tevfik Fikret, edebiyatımıza yeni bir hava getirmiş, şiirlerinde daima hürriyet sevgisini terennüm etmiştir. İstibdat yıllarında, şiirleri, elden ele gençlik arasında dolaşmış ve onlara mânevi bir kuvvet olmuştur. Rumelihisarı'ndaki 'Aşiyan' adlı köşkü halen edebiyatı cedide müzesidir.

21 Ağustos 1915'te, Çanakkale'de İkinci Anafartalar muharebesini yapmıştık. Henüz Miralay Mustafa Kemal Bey unvanını taşıyan büyük Atatürk, bu muharebede Türk milletinin azmini dünyaya bir defa daha ilân etmiştir. Öyle ki, bize karşı dövüşmüş olan İngiliz birliklerinin başkumandanı Sir Hamilton, Londra'ya çektiği telgrafta: 'Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz.' demekten kendini alamamıştır.

23 Ağustos 1921'de, İstiklâl Savaşımızın en mühim stratejik müdafaa muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi başlamıştı. Savaş, daha sonra kahraman ordumuzun ve milletimizin yenilmez gücü sayesinde gittikçe inkişaf etmiş, düşman ordusunun katî mağlûbiyetiyle neticelenmişti.

25 Ağustos 1516'da, Yavuz Sultan Selim'in kumandası altındaki Osmanlı ordusu, Halep civarında Mercidabık Ovası'nda Mısırlılarla yaptığı muharebeyi kazanmıştı. Mısır kuvvetlerine Mısır Sultanı Kasu Gavri kumanda ediyordu. Pek hazırlıklı olan Mısır kuvvetleri, seksenlik ihtiyar Kansu Gavri'nin nüzul isabetiyle ölümü üzerine sarsılmış, bunu fırsat bilen Yavuz'un zekice hareketi üzerine savaş bizim lehimize dönmüştür. Tarihte ender rastlanan bu imha savaşından sonra Mısır yolu Türk ordusuna açılmıştır.

26 Ağustos 1071'de, Alparslan Bizans ordularını Malazgirt Meydan Muharebesi'nde mağlûp etmişti. Bizans İmparatoru Romanus Diyogenis 2 yüzbin kişilik bir ordu ile Selçuk İmparatorluğu'na katî bir darbe indirmek istiyordu. Ordusunu toplayamayan Alparslan başlangıçta barış teklifinde bulunduysa da kabul edilmedi. Alparslan 50 bin kişilik ordusuyla Malazgirt'te büyük bir zafer kazandı. Mağrur Bizans hükümdarı esir düştü.

26 Ağustos 1922'de, Başkumandanlık Meydan Muharebesi başlamış ve Türk yurdunun kurtarıcısı büyük Atatürk'ün adı, tarihin sayfalarına altın harflerle perçinlenmiştir. Mustafa Kemal Kocatepe'de harekâtı idare ediyordu. Bu, 30 Ağustos'ta kazanılacak büyük zaferin arifesi demektir.

30 Ağustos 1922'de, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni kazanmıştık. Büyük Taarruz 26 Ağustos'ta başlamış, kahraman ordumuz, önüne serilen her türlü düşman engellerini aşarak zafere ulaşmış ve böylece İstiklâl Savaşımızın sayfaları tamamlanmış ve kapanmıştır.

31 Ağustos 1876'da, Beşinci Murat, vükelânın kararıyla tahttan indirilmişti. Yerine İkinci Abdülhamit tahta çıkarılmıştı. Beşinci Murat, sinirleri bozuk bir insandı. Yerine tahta geçtiği Abdülâziz'in intiharı gibi hâdiseler, onu büsbütün muvazenesiz bir hale getirmişti. Tahttan indikten sonra 1904'te ölümüne kadar, 18 yıl baskı altında yaşamıştır.


Yazan: Okyanus

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz