Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortaları ile XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Telif ve terceme Olunan Eserler ve Müellifleri
Devlet-i Ali'nin 707. Kuruluş Yılı Münasebetiyle Kaleme Alınmıştır
Kalem İşi Özellikleri
Sultan Murad'ın Şahsiyeti
Toprağın Taksimatı ve İdaresi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Şeyh Seyyid Mustafa Efendi
Osmanlı’nın sırlı ve manevi cephesi
Müzehhiblik
Mercidabık Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Milli kimlik korunmalıdır!..

Milli kimlik korunmalıdır!..
Şeyh Edebali’nin (Kuddise sirruh) Osmanlı Sultanı Orhan Gaziye şu nasihati hâlâ geçerliliğini koruyan akçe gibidir: “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.” Aynı konuyla ilgili başka bir âlim zat “Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen milletler, hafızası olmayan insanlar gibidirler” demiştir.

Evet, tarihini, büyüklerini, milli ve manevi değerlerini unutan milletler ve devletler tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur. Dün, bugünün ve bugün ise yarının tohumudur. Anadolu’da 31 medeniyet ve yüzlerce irili ufaklı devlet tarih sahnesinden silinmiştir. Osmanlı bitti dendiği bir zamanda dahi dünyanın iki süper gücü İngiltere ve Fransa’yı yenmiştir. Bu savaşın sonucunda Çarlık Rusyası yıkılmış, İngiltere ve Fransa sömürge imparatorluğunda bu savaş ile çöküşün ilk safhası başlamıştır. Türk milleti Çanakkale Savaşının ruhuna sahip çıkmalıdır. Çanakkale Savaşı Allahü teâlânın yardımı ve iman gücü ile kazanıldığı inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Bazı tarihi eserlere göre ilk Müslüman Türk Devleti Bulgar Türk Devleti idi. Daha sonra imanlarını kaybettiler. Son asırda ise Türkün en azılı düşmanı oldular. İmanımızı kaybedersek yalnız ferden değil millet olarak yok oluruz.

Yabancılaşma felaketi
Toplumumuzda gittikçe artan yabancılaşma eğilimi gelecek açısından korkutucudur. Her toplumun kendi penceresinden bakışı ve kendine göre algılaması farklıdır. Vatan sevgisi, medeniyet, milli ve manevi değerler fıtri değildir. Genç nesillere vatan, bayrak sevgisi, bize ait medeniyet şuuru, milli ve manevi değerler veremezsek, ülke devlet ve millet olarak ayakta duramayız. Milli kimliğini kaybedenler şu anda sadece tarih kitaplarında ve müzelerde kalmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi ihmal edersek, Türkiye’nin de Türk milletinin de sonu olur. ABD, Ortadoğu’daki savaşını haklı göstermek için ilk okul 4. sınıftan üniversite son sınıfa kadar psikolojik eğitim verirken; bizde “Vatan- millet- Sakarya” sloganı ile milli duygular horlanmaktadır.

İngiliz Hariciye Bakanı Lord Gorzon’un şu sözü asla unutulmamalıdır:
“Türkleri yenmek ve tarih sahnesinden silmek için onları dinlerinden uzaklaştırıp ve ellerindeki Kur’andan koparmalıyız.”

Çanakkale’de komutanlık yapan Alman General Liman Von Sanders bizleri anlatırken, “Müslüman Türklerle omuz omuza savaşmak insana cesaret veriyor. Ölüme bunlar kadar şehid olmak arzusu ile gülümseyerek giden bir millet görmedim.”

Çınar ve çekirdek
Allahü teâlâ koskoca bir çınarı bir çekirdek genleri içine sığdırmıştır. Bir çınar ormanı olan Türk milletini yaktılar, yıktılar, milli ve manevi değerlerimizi dejenere etmeye çalıştılar. Ama asla umutsuz değiliz. Kesilen ve yakılan çınar yeşerecek, kök salacak ve filizler ulu çınar olacaktır. Geçmişte olduğu gibi bu çınarın dalları, Türk ve İslam Dünyasına ve dünyanın her köşesine uzanacaktır.

Nitekim asrın en büyük deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı “Açe”de Kızılay ve 9 sivil toplum kuruluşunun sadece Allahü teâlânın rızası için yaptıkları yardım karşısında, Açeliler “Açe’nin Türkiye’nin bir vilayeti olması için ne yapmalıyız” demektedirler.

(Mustafa Necati Özfatura, Türkiye, 06.05.2005)

Bu sayfayı düzenle

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz