Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Terkîb-i Bend ve Tercî '-i Bend
Osmanlılarda Ticaret
BEKLENEN OSMANLI NASIL GELECEK?
I. Mehmed Çelebi
Osmanlı Gümüş Parası
Musikî Âletleri
Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Ordusunun Durumu
Patrona Halil İsyanı
Deniz Siyaseti-4

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Minkarizâde Yahya Efendi

Avcı Sultan Mehmet'in çok sevdiği şeyhülislâmlardandır. Babası, Alâiyeli Minkarizâde Ömer Efendi, Mekke kadısı iken vefat etmiştir; Yahya Efendi, Anadolu kazaskeri iken 1073 Rebiulâhır 9 ve 1662 Kasım 21'de Sunîzâde Mehmed Emin Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur. Bu makamı on bir buçuk sene muhafaza etmiş ve 1084 H.-1673 M.'te felçten yatmasından dolayı kendisine Rumeli kazaskeri Ankaralı Mehmed Efendi vekâlet etmiş ve hastalığının uzamasından dolayı bizzat pâdişâhla beraber sefere gidemediğinden mecburen azlolunarak kendisine yevmiye bin akçe emekli maaşı ve sair tayinat verilmek suretiyle hakkındaki teveccüh ölümüne kadar devam etmiştir; 1088H.-1677 M.'de vefat edip Üsküdar'da Açık Türbe'deki medresesi yanına defnedildi. Fazl ve kemal sahibi, vakur, iyilik sever, akıbet endiş değerli bir zattı.

Abdi Paşa vekayinâmesinde görüldüğü üzere Avcı Sultan Mehmed kendisine sıksık iltifat ederdi. 1074 H. - 1663M.de pâdişâh, Minkarîzâde'ye gümüş bir hokka ile beş yüz altın yollamıştı; yine bir defa pâdişâh tarafından davet olunarak görüşüp iltifat ettikten sonra veda edip çıkacağı sırada Sultan Mehmet kendisine içi altın ile dolu bir murassa kutu vererek:
-"Buncağız ile kitap alınız" demiştir. Bazan saraya davet olunarak pâdişâh huzurunda ders takrir ederdi. Fetvalarını hâvi bir mecmuası, Kadı Beyzâvî tefsirine haşiyesi ve diğer bazı eserleri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz