Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
Şeyh Hamdullah ve Mektebi
Osmanlı Devleti'nin Merkez Yönetimi
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi
Rüstem Paşa
Yeniçerilerin maaşları
Yavuz Dönemine Ait Tapu-Tahrir Defterindeki Vakıf Kaydı
II. Selim
Anadolu Beylikleri Karamanoğulları Beyliği
II. Abdülhamid

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi

Ulemadan Mirza Mehmed Efendi'nin oğlu ve şeyhülislâm Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'nin damadıdır. Kayın pederi sayesinde tafra denilen süratle müderris ve kadı olup 1114 H. - 1702 M.'de İstanbul payesine çıkmıştır. 1119 H. - 1707 M.'de Mekke ve 1122 H. - 1710 M.'da İstanbul kadısı, 1125 H.-1713 M.'te Anadolu kazaskeri ve 1129 H. - 1717 ve 1134 H. -1721 M.'de iki defa Rumeli kazaskeri olup I. Mahmut'un cülusüyle Yenişehirli Abdullah Efendi'nin yerine şeyhülislâm oldu (17 Rebiulevvel 1143 - 30 Eylül 1730).

Şeyh Mehmed Efendi, sükûneti sever bir zat olup meşihat kendisini yorduktan başka gözlerinin zaafı dolayısıyla bu hizmetten affını rica etmesi üzerine, sekiz ay sonra çekilerek Üsküdar'da Sultantepesi'ndeki köşkünde oturdu (10 Zilkade 1143-17 Mayıs 1731) ve yerine Paşmakçızâde Seyyid Abdullah Efendi getirildi.

Şeyh Mehmed Efendi 1147 H. - 1735 M.'te vefat ederek Tunusbağı'nda babasının yanına defnedildi. Mütteki, nezih bir zat olup üç günde bir Kur'anı Kerim'i hatmederdi. Vefat ettiği zaman yaşı yetmişten ziyade idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz