Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim
XVIII. Yüzyılda Resim ve Musavvir Denilen Ressamlar
Deniz Siyaseti-3
ÇANAKKALE
Hat Sanatı ve El Yazmaları
Osmanlılarda Askerî Teşkilât
Mehmed Salih Efendi
Fatih Sultan Mehmed'in Hayatı
II. Kosova Savaşı
Hanefi Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Molla Güranî

İsmi Ahmed Şemseddin olup Suriye'de Güran kasabasındandır; Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî'den tahsilini ikmal etmiş haçtan dönmekte olan Molla Yeğen'in teşvikiyle II. Murat zamanında Edirne'ye gelerek Bursa'da müderris ve sonra Şehzade Mehmet'e (Fatih Sultan Mehmed) hoca tayin edilmiş ve Fatih'in cülusunda teklif edilen vezirliği kabul etmeyerek kazasker olmuştur. Bir aralık pâdişâh ile arası açılıp Kahire'ye gitmiş ise de tekrar davet olunarak gelince Bursa kadısı ve 885 H.-1480 M.'de iki yüz akçe yevmiye ile şeyhülislâm olmuştur; vefatı 893 H. - 1488 M.'de olup İstanbul'da camii ve ismine mensub mahallesi vardır. Gayetü'l-emânî fî tefsir-i seb'il-mesâni ismiyle 867 H.- 1462 M.'de kaleme aldığı bir tefsiri vardır. Camii bahçesinde medfundur. Fıkıh, tefsir ve hadiste ihtisası vardı. Aruzdan Şafiyeyi, Fatih namına manzum olarak kaleme almıştır. Hadis ve usul-i fıkıha dair eserleri de vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz