Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Erdel Voyvodalığı
Fermanın Hazırlanışı
Bunları Biliyor muydunuz -I
Bilecik Orhan Gazi Camii
Osmanlı - Sırp İlişkileri
Bolvi Mustafa Efendi
Kaynakça - Bibliyografya
OSMANLIDA TUĞRA
Şarkı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yaya Ve Müsellemler

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Molla Güranî

İsmi Ahmed Şemseddin olup Suriye'de Güran kasabasındandır; Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî'den tahsilini ikmal etmiş haçtan dönmekte olan Molla Yeğen'in teşvikiyle II. Murat zamanında Edirne'ye gelerek Bursa'da müderris ve sonra Şehzade Mehmet'e (Fatih Sultan Mehmed) hoca tayin edilmiş ve Fatih'in cülusunda teklif edilen vezirliği kabul etmeyerek kazasker olmuştur. Bir aralık pâdişâh ile arası açılıp Kahire'ye gitmiş ise de tekrar davet olunarak gelince Bursa kadısı ve 885 H.-1480 M.'de iki yüz akçe yevmiye ile şeyhülislâm olmuştur; vefatı 893 H. - 1488 M.'de olup İstanbul'da camii ve ismine mensub mahallesi vardır. Gayetü'l-emânî fî tefsir-i seb'il-mesâni ismiyle 867 H.- 1462 M.'de kaleme aldığı bir tefsiri vardır. Camii bahçesinde medfundur. Fıkıh, tefsir ve hadiste ihtisası vardı. Aruzdan Şafiyeyi, Fatih namına manzum olarak kaleme almıştır. Hadis ve usul-i fıkıha dair eserleri de vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz