Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bir dervişin Osmanlı hatıraları
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Eyâlet Askerleri
Kethüda Cenaze Hasan Paşa
İlk İstanbul Bedesteni
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Askerî Teşkilât
Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı
Osmanlı’yı Keşfederken…
Hoca İbrahim Paşa
Kütahya II. Hezar Dinar Mescidi
Mere Hüseyin Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mora İsyanı

Rusların Akdeniz harekâtı münasibetiyle daha yukarıda kaydedildiği üzere Rus casuslarının faaliyetleriyle hazırlanan ihtilâl harekâtı Manyas'ların acele etmeleri sebebiyle Rus kumandanı Orlof'un plânının tatbikine imkân olmamış ve isyan kareketi Osmanlı valisinin süratle hareketi üzerine bastırılmıştı. Mora isyanına dair îcabeden malûmat bundan evvelki ayrı bir kısımda yazılmış olduğundan burada tekrar edilmiyerek dahilî vekayi sırasını takip itibariyle işaret edilip geçildi. Rus donanmasının 1184 H./ve 1769 M.'da gelmesiyle Mora isyanı patlak vermiş ve aynı sene sonunda bastırılmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz