Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
hilafetin sayesinde kuruldu
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Öykü Kitapları Zamandizini 2 (1930- 1939) - Ali ŞAHİN
Alâaddin Paşa
Kayıkçı Kul Mustafa
hilafetin sayesinde kuruldu
Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri
Zaviyeler
Osmanlı Dönemi Halk Edebiyatı
Osmanlı'nın 'tılsımlı' gömlekleri
Osmanlı Eyaletleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Muhiddin Abdal

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Yaşamı üzerine çeşitli söylentiler bulunan şairlerimizdendir. Birtakım varsayımlarla yola çıkılarak, yaşamıyla ilgili sonuçlara varılmaya çalışılıyor.

Bektaşî olduğu kesindir. Söylentilerin birine göre, Muhiddin Abdal, Romanya'daki Balçık kasabasında Akyazılı Şeyh adındaki bir dervişin öğrencisidir. Bir başka söylentiye göre ise Utman (Otman) Baba'nın dervişidir. Şiirlerinin birinde geçen "Elâ gözlü Sultan Baba!" seslenişindeki "Sultan Baba"nın, bu Utman Baba olduğu ileri sürülüyor. Bir başka söylenti de, Muhiddin Abdal'ın Eşrefoğlu Rumî'nin oğlu olduğu yolunda. Bu söylentiyi doğru sayanlar Muhiddin Abdal'ın XV. yüzyılda yaşamış olduğunu varsayıyorlar.

Bektaşîlik ve Hurufîlik yolunda yazdığı şiirlerinden oluşan bir Dîvân’ı varmış.

Şiirlerinden, Muhiddin Abdal'ın güçlü, tutarlı, usta bir halk şairi olduğu görülüyor.

Şiirleri

Doğruya nazar eyleriz

Doğruya nazar eyleriz
Biz eğri nazar bilmeyiz
Nakd ile pazar eyleriz
Veresi pazar bilmeyiz

Biz ol mekânda oluruz
Emr ile bunda geliriz
Nakdî kâmilden alırız
ayba intizar bilmeyiz

Hak’tır sevdiğimiz bizim
Hak’tır öğdüğûmüz bizim
Boyun eğdiğimiz bizim
Hak’tır özge yâr bilmeyiz

Biz bu mülke gelüptürüz
Ölmeden ön ölüpdürüz
Yâr ile yâr olupduruz
Arada ağyar bilmeyiz

Sazımızı ele aldık
Koşmamızı çalageldik
Namusumuz yere saldık
Biz âşıkız âr bilmeyiz

Aşk ile meydana geldik
Nazara divana geldik
Pervaneyiz yana geldik
Zincir ile dâr bilmeyiz

Evvel âhır yâr kuluyuz
Hayder-i Kerrar kuluyuz
Ezelden ikrar kuluyuz
Müminiz inkar bilmeyiz

Muhiddin Abdal coşunca
Dalga deryayı aşınca
Aşk önümüze düşünce
Hiç sabr u karar bilmeyiz


İnsan insan dedikleri

İnsan insan dedikleri
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Müminin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim

Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkân nedir şimdi bildim

Sıfat İle zât olmuşum
Kadr ile berat olmuşum
Hak ile vuslat olmuşum
Mihman nedir şimdi bildim

Muhiddin der Hak kadir
Görünür her şeyde hazır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz