Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Birgi Ulu Camii
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına KadarTopçu Ocağı
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Donanması
Osmanoğulları’yla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Hakkâklik
KUVA-Yİ MİLLİYE DİRENİŞLERİ
Tulumcuzâde Abdurrahman Efendi
XVIII. Yüzyılda Türkistan ve Kazak Hanları ile İlişkiler
Osmanlı - Macar İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Muhyiddin-i Arabî'nin Kabrinin Meydana Çıkarılması

Yavuz Sultan Selim iyi tahsil görmüş, müsait zamanlarda vaktini araştırmalarla geçirmiş âlim hükümdarlardandı. Kendisi tasavvufun vahdet-i vücut felsefesine ilgi gösterdiğinden bu felsefenin Anadolu'da yayılmasını temin eden Şeyh-i Ekber nâmiyle maruf Muhyiddin-i Arabî'ye hürmetkardı. Mercidâbık zaferinden sonra Şam'a girdiği vakit Şeyh-i Ekber'in kabrini sormuş ve mutaassıb Suriye ve Mısır âlimleri tarafından Şeyh-i Ekfer diye tahkir edilmiş olan bu büyük zatın kabrini buldurmuş ve dönüşte 4 ay kadar Şam'da ikameti esnasında şeyhin kabrine türbe ve yanına bir de cami ve imaret yapılmasını ve kendisinin hareketinden evvel tamamlanmasını emretmiştir. Filhakika mimarlarla usta ve ameleden bir kısmı gece çalışmak suretiyle bunlar tamamlanmıştır. Yavuz bu camide ilk cuma namazını kılmış, vakıflarını tertip ettirmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz