Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hatayî (Şah İsmail)
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
Türk Bilim Adamları
Hadım Mesih Mehmet Paşa
Şair Sami'nin bir gazeli
Murabba '
Tahmis
I. Abdülhamid
Osmanlılarda İlk Madeni Paralar
Veliyyüddin Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Muid Ahmed Efendi

Tokat'ın Kazovası kazasındandır; medrese tahsili görüp hocası Fehmi Efendi'ye Müid (müzakereci) ve sonra mülâzım olup muid lakabiyle şöhret bulmuştur; Rumeli kazaskerliğinden mâzul iken 1055 Zilkade ve 1645 Aralık'da Ebu Said Efendi'nin birinci defaki azlinde yerine şeyhülislâm olup 5 Rebiulevvel ve 1647 Nisan'davefat etmiştir. Dürüst, irtikâb ve irtişası olamayan bir zat idi; ilmiye sınıfına mensup iltiması olmayan kimselerin haklarını gözetir ve iltimas kabul etmezdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz