Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ahiliğin Doğuşu
Türk Kültüründe Av
Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii
Hacı Tiryaki Mehmet Paşa
Güneydoğu Avrupa'ya Göçmen Nakli
Balizâde Mustafa Efendi
Deniz Siyaseti-4
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
Osmanlı Saray Teşkilâtı
XV. Yüzyıl Âlim Ve Şairleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Murabba '

Murabba', bent adı verilen 4 dizelik kıt’a (dörtlük)’lardan oluşur. Genellikle uyak düzeni şöyledir:
aaaa — b b b a— ccca— d d d a ...

İlk bendin ilk 3 dizesi kendi aralarında uyaklı olabilir. Bu durumda uyak düzeni şöyle olur:
b b b a — c c c a— d d d a-e e e a...

Yalnız dördüncü dizenin öteki bentlerin dördüncü dizesiyle uyaklı olması gerekir. Kimi zaman birinci bendin dördüncü dizesi öteki bentlerin dördüncü dizesi olarak yinelenir ve böylece bir nakarat meydana getirilir. Böyle murabba'lara ‘’murabba'-ı mütekerrir’’ denir. Uyak düzeni şöyle olur :
aaaan — bbban —cccan—dddan...

Kimi zaman da birbiriyle uyaklı olan dördüncü dizelerin sözleri her bentte başka olur. Buna da ‘’murabba'-ı müzdevic’’ denir. Şairin mahlası son bendin herhangi bir dizesinde bulunur.

Murabba’ın bent sayısı 3-7 arasında değişir. Her konuda yazılır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz