Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
tezkire
Bursa Orhan Gazi Camii
Divan-ı Hümâyun
İKİNCİ MEŞRUTİYET
Teslim Abdal
Kul Hüseyin
Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi
Muhsinzâde Abdullah Paşa
İnsan haklarının evrenselliği ve Osmanlı farkı
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bazı Kütüphanelerde Bulunan İslam El Yazma Eserleri ve Michigan Üniversitesi II. Abdülhamid Koleksiyonu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Murabba '

Murabba', bent adı verilen 4 dizelik kıt’a (dörtlük)’lardan oluşur. Genellikle uyak düzeni şöyledir:
aaaa — b b b a— ccca— d d d a ...

İlk bendin ilk 3 dizesi kendi aralarında uyaklı olabilir. Bu durumda uyak düzeni şöyle olur:
b b b a — c c c a— d d d a-e e e a...

Yalnız dördüncü dizenin öteki bentlerin dördüncü dizesiyle uyaklı olması gerekir. Kimi zaman birinci bendin dördüncü dizesi öteki bentlerin dördüncü dizesi olarak yinelenir ve böylece bir nakarat meydana getirilir. Böyle murabba'lara ‘’murabba'-ı mütekerrir’’ denir. Uyak düzeni şöyle olur :
aaaan — bbban —cccan—dddan...

Kimi zaman da birbiriyle uyaklı olan dördüncü dizelerin sözleri her bentte başka olur. Buna da ‘’murabba'-ı müzdevic’’ denir. Şairin mahlası son bendin herhangi bir dizesinde bulunur.

Murabba’ın bent sayısı 3-7 arasında değişir. Her konuda yazılır.


Kaynak: DİLÇİN, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 6. bs. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz