Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
II. Murat Dönemine Kadar Osmanlı - Macar İlişkileri
Kim deli Sultan İbrahim mi
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
Osmanlı - Macar İlişkileri
Osmanlı Çadır Çeşitleri
Ayasulug (Selçuk) Aydınoğlu İsa Bey Camii
OSMANLI ORDUSU SİNA ÇÖLÜNDE İLERLİYOR!
Osmanlı'da Esnaf Teşkilatı
KAPİTÜLASYONLAR
FATİH VE MOLLA HÜSREV

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Mut Lâl Ağa Camii

Bu cami kasabanın büyük sayılabilecek meydanında yer alır ye beş kubbeli ve sivri kemerli son cemaat yeri ile buraya açılır. Dört tarafı serbesttir.

Bugüne kadar plânından hiç bahsedilmemiş olan bu caminin mimarî tarihimizde mühim bir yer alması gerekir. Zira bunda olduğu gibi tek kubbeli hacmin yarım tonozlarla yanlara doğru genişletilmesini ilk olarak bu tarihten takriben 200 yıl sonra Manisa'da, Sinan'a atfedilen Muradiye Camii'nde görürüz.

Detaylarında büyük bir incelik görülmez. Hattâ minare kaidesi ve bu kaideden yuvarlak gövdeye gaçişte bariz bir kabalık dahi vardır. Ancak, H. 757 - 793 (1356-1390) tarihleri arasında yapılan bu cami, biri Çelik Mehmet Paşa tarafından, diğeri son yıllarda, iki defa tamir görmüştür. İşte bu tamirler esnasında minarenin yeniden yapıldığı kabul edilebilir. Esasen taşlarında caminin diğer kısımlarına nazaran bir yenilik farkı açık olarak görülür. Tamirler kötü yapılmıştır, o kadar ki pencerelerin kemerleri ilk bakışta göze çarpacak kadar deforme edilmiştir.

Bina baştan aşağı kesme taştan yapılmıştır. Hafif sivri kubbesi ve yarım tonozla örtülü yan kısımların üstü de kesme taşla kaplanmıştır. Bugün çok çirkin bir şekilde çimento ile sıvanmış olan son cemaat yerinin küçük kubbeleri de büyük bir ihtimalle taş kaplı idi. Caminin köşeleri büyücek taşlarla, duvarlar ise devam öden ufkî derzler ve dar ve geniş olarak değişen sıralar halinde işlenmiştir.


Son Cemaat Yeri

Yanları kapalı olan bu mahal, beş sivri kemerle meydana açılır. Orta akstan camiye girilir. Her iki yan kısım, ortaya göre 28 santim yükseltilmek suretiyle namaz yeri olarak ayrılmıştır, döşemesi taştır. Bu yeri örten beş küçük kubbe, önde ve yanlarda demir gergilerle birbirine bağlanmış sivri kemerler üzerine otururlar.


Esas Cami Hacmi

10.18 metre çapında merkezi yerden 8,56 metre yüksekte pandantifli bir kubbe orta hacmi örter. Pandantifler 2.20 metreden başlarlar.

Sağlı sollu 7.82 metreye kadar yükselen iki büyük kemerle bu esas hacim yarım tonozla teşkil edilmiş yan hacimlere açılırlar. Bu kısımlar 2.85 metre ve 2.93 metre gibi dar sahalar olmakla beraber, kemer kalınlıkları da bunlara katılacak olursa, caminin direksiz olarak iki yandan dörder metre büyümesini temin etmiştir. Yarım kubbe ile tevsi halinde, orta hacim kemerler boyunca yan hacimlerle tamamen iştirak halindedir ve şüphesiz bu hal şekli fevkalâde güzeldir. Bunun yarım tonoz olması halinde bu hacim birliğini temin etmek imkânsızdır, ayrıca bu bütünlüğün temini gayreti bir çok güçlükler ortaya çıkarmakta bunlar da tatmin edici şekilde çözülememektedir.

Yarım tonozlu hacimlerin, orta hacme iştirak edemiyen ve kendi haline kalan yan kısımları, köşelemesine birer kemerle ayrılmış ve tavanları basılmıştır. Hem böylece tonozlu kısımları dışarıdan örten mail satıhları, camiyi çepeçevre dolanan silmeye bağlamak kabil olmuştur.

Büyük kubbenin esas konstrüksiyonu tuğla olup üzeri kesme taşla kaplanmıştır. Yarım tonozların da bu esasa göre yapıldığı kabul edilebilir. Kemerler kesme taş olarak bırakılmış, caminin diğer kısımları sıvanmıştır.

Altta büyük ve yerden 26 santimetre yüksekte, üstte ise küçük olarak giden iki sıra pencerelerin hepsi sivri kemerlidir. Batı cephesinde 1.72 metre yükseklikte tâli bir kapısı vardır. Gerek mihrabı, gerekse minberi taştandır cami bugün de kullanılmaktadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz