Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bursa Orhan Gazi Camii
Akif
Kütahya Analcı Mescid - Hacı Ahmet Mescidi - Analıca Mescidi
Yeniçeri ocağının İstanbul'a nakli
İRAD-I CEDİD
Eğitim Alanında Tanzimat
Kıbrıs Adasının Alınması
Kütahya Analcı Mescid - Hacı Ahmet Mescidi - Analıca Mescidi
Kütahya Küpecik Camii
Benderli Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nâilî'nin bir Gazeli

Hikmet ki derd-i aşkı îlâc-ı dil eylemiş
Kâfûr-u hüsnü şûle mizâc-ı dil eylemiş

Sermâye-dâd-ı kâle-fürûşân-ı hüsn ü nâz
Bâzâr-ı aşkı germ-i revâc-ı dil eylemiş

Mînâdan olsa tâk ü revâkı aceb midir
Gerdûn ki bunca kesr-i zücâc-ı dil eylemiş

Reşk âgeh-i sun' cevherî-i kârgâh-ı aşk
Ol dürr-ü pâki zîver-i tâc ü dil eylemiş

Ey Nâilî fürûğdih-i âlem-i vücûd
Kandîl-i âfitâbı sirâc-ı dil eylemiş

(Dîvân-ı Nâilî, Bulak Matbaası, H.1253, sf: 49)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz