Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Padişah Çadırları
Osmanlıyı bilmeden aydın olunamaz
Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul'da Kültürel ve Sosyal Müesseseleler
Askerlik Alanında Tanzimat
Bunları Biliyor muydunuz -II
Çanakkale'yi Kazandıran Ruh
Mora İsyanı
Cezayir Ocağı
Silâhtar Mehmet Paşa
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nâilî'nin bir Gazeli

Hikmet ki derd-i aşkı îlâc-ı dil eylemiş
Kâfûr-u hüsnü şûle mizâc-ı dil eylemiş

Sermâye-dâd-ı kâle-fürûşân-ı hüsn ü nâz
Bâzâr-ı aşkı germ-i revâc-ı dil eylemiş

Mînâdan olsa tâk ü revâkı aceb midir
Gerdûn ki bunca kesr-i zücâc-ı dil eylemiş

Reşk âgeh-i sun' cevherî-i kârgâh-ı aşk
Ol dürr-ü pâki zîver-i tâc ü dil eylemiş

Ey Nâilî fürûğdih-i âlem-i vücûd
Kandîl-i âfitâbı sirâc-ı dil eylemiş

(Dîvân-ı Nâilî, Bulak Matbaası, H.1253, sf: 49)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz