Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
Cibali'de Tarihî Sokaklar, Evler
Sultan Bayezid ve Cem Sultan Arasındaki Saltanat Kavgası
OSMANLIDA MÜZİK
Osmanlı Devlet'inde Belediyecilik Ve Çorum Belediyesi
Molla Hüsrev
Yahudiler, 2. Abdülhamit'e neden kızgın
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yaya Ve Müsellemler
Tayyar Mehmet Paşa
TRABLUSGARP SAVAŞI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nâilî'nin bir Gazeli

Hikmet ki derd-i aşkı îlâc-ı dil eylemiş
Kâfûr-u hüsnü şûle mizâc-ı dil eylemiş

Sermâye-dâd-ı kâle-fürûşân-ı hüsn ü nâz
Bâzâr-ı aşkı germ-i revâc-ı dil eylemiş

Mînâdan olsa tâk ü revâkı aceb midir
Gerdûn ki bunca kesr-i zücâc-ı dil eylemiş

Reşk âgeh-i sun' cevherî-i kârgâh-ı aşk
Ol dürr-ü pâki zîver-i tâc ü dil eylemiş

Ey Nâilî fürûğdih-i âlem-i vücûd
Kandîl-i âfitâbı sirâc-ı dil eylemiş

(Dîvân-ı Nâilî, Bulak Matbaası, H.1253, sf: 49)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz