Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Milas Ahmet Gari Camii
Kanuni Sultân Süleyman
Enis Behiç Koryürek
Bostanzâde Mehmed Efendi
Tımarlı Süvari Sınıfının Bozulması
Sırrı Paşa
Cerahur veya Serahurlar
Kütahya Kurşunlu Cami
Osmanlılarda Askerî Teşkilât
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Venedik İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nâilî'nin bir Gazeli

Hikmet ki derd-i aşkı îlâc-ı dil eylemiş
Kâfûr-u hüsnü şûle mizâc-ı dil eylemiş

Sermâye-dâd-ı kâle-fürûşân-ı hüsn ü nâz
Bâzâr-ı aşkı germ-i revâc-ı dil eylemiş

Mînâdan olsa tâk ü revâkı aceb midir
Gerdûn ki bunca kesr-i zücâc-ı dil eylemiş

Reşk âgeh-i sun' cevherî-i kârgâh-ı aşk
Ol dürr-ü pâki zîver-i tâc ü dil eylemiş

Ey Nâilî fürûğdih-i âlem-i vücûd
Kandîl-i âfitâbı sirâc-ı dil eylemiş

(Dîvân-ı Nâilî, Bulak Matbaası, H.1253, sf: 49)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz