Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Askerî Teşkilatı ve Kapıkulu Askerleri
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
Osmanlı'da Musiki
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
I. Murad
Mesih Paşa
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
Milas Ahmet Gari Camii
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nizam-ı Cedit Düşmanlarının Harekete Geçmesi: Edirne İsyanı

Nizam-ı Cedit, evvelâ İstanbul'da ve Anadolu'da kurulmuş, ilk defa olarak da Mısır seferi sırasında Akkâ önünde Napolyon'a karşı başarılar kazandığı görülmüştü. Mısır seferinden sonra, Rumeli'de dağlı eşkıyası hareketlerinin genişlemesi, Sırp isyanlarının gelişmesi, Fransızların Raguza'ya yerleşmeleri, Rusya ile harp ihtimallerinin belirmesi hükümetin dikkat-i nazarını çekti. Bütün bu tehlike ve ihtimallerin önlenmesi için Rumeli'ye Nizam-ı Cedit askeri geçirilmesi ve bu teşkilâtın orada da kurulması tesirli bir tedbir olarak kabul edildi. Anadolu'da Nizam-ı Cedid'in kurulmasında büyük hizmeti geçmiş olan Karaman valisi Abdurrahman Paşa Nizam-ı Cedit askeri ile ve İstanbul yoluyla Rumeli'ye geçirildi. Ayanların ürkmesi ihtimaline karşı, bu askerin Sırp isyanlarını bastırmakla görevlendirildiği ilân edildi.

Pâdişâh ile ıslahat taraftarlarının bu çok yerinde olan tedbirleri, sadrâzam İsmail Paşa'nın gizli muhalefetine çarptı. Sözde yeni usullere taraftar olan İsmail paşa, Rumeli ayanlarına: "Gözünüzü açın, Kadı Abdurrahman Paşa cümlenizi kılıçtan geçirmeye geliyor" diye haberler gönderdi. Nizam-ı Cedit düşmanlarının hanedandaki mümessili bulunan veliaht Şehzade Mustafa da Rumeli'ye gönderdiği hasekilerle Nizam-ı Cedit düşmanlığını. kabartmağa gayret etti. Bu menfi propagandaların neticeleri derhal görülmeğe başladı. Tekfürdağı'nda (Tekirdağ) Nizam-ı Cedidin kurulacağını bildiren fermanı okuyan hâkim, yeniçeriler tarafından katledildi. Silivri ve Çorlu ahalisi Edirne üzerine harekete geçen Kadı Abdurrahman Paşa ordusuna mukavemet ettiler. Bir iç harbi başlamak üzere idi. Düşman ordularının hudut boylarında yığıldığı, İngilizlerin Boğazlardan gemi geçirerek İstanbul'u yakmakla tehditler savurduğu bir sırada böyle bir harbin başlamasını padişah uygun göremezdi; Kadı Abdurrahman Paşa ordusunun geri dönmesini emretti (1806). Bu olay, Nizam-ı Cedit düşmanlarının şımarmasına ve neticede Boğaz yamaklarının isyanına sebep oldu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz