Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri Karesioğulları Beyliği
Osmanlı Arşivlerinin Durumu
Yavuz Dönemine Ait Tapu-Tahrir Defterindeki Vakıf Kaydı
II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR
Malatyalı Süleyman Paşa
KUVA-Yİ MİLLİYE DİRENİŞLERİ
Mehmed Emin Yurdakul
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Safevî İlişkileri
Osmanlı Tarihindeki Önemli Kişiler
Hüseyin Siyret Özsever

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nizameddin Ahmed Paşa

Babası Ahî Mahmud'dur. Nizameddin Ahmed Paşa'nın 741 H./1340 M. tarihli vakfiyesinde vezir olduğu görüldüğü gibi 749 Rebîulevvel/1348 haziran tarihli Lala Şahin Paşa vakfiyesi şahitleri arasında da yine vezirlikte bulunduğu ve pek az sonra vefat ettiği anlaşılıyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz