Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Riyaziye Tedrisatı - Matematik Dersleri
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Osmanlı Tarihindeki Önemli Kişiler
IV. Murat
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa
'Atatürk'ün Kerkük'e yazdığı mektup'
Musikî Üstadları
Vessaf Abdullah Efendi
Yeğen Mehmet Paşa
Molla Fenârî

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Nizameddin Ahmed Paşa

Babası Ahî Mahmud'dur. Nizameddin Ahmed Paşa'nın 741 H./1340 M. tarihli vakfiyesinde vezir olduğu görüldüğü gibi 749 Rebîulevvel/1348 haziran tarihli Lala Şahin Paşa vakfiyesi şahitleri arasında da yine vezirlikte bulunduğu ve pek az sonra vefat ettiği anlaşılıyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz