Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'da Musiki
Birinci Cihan Harbi Niçin Çıkarıldı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Askerî Teşkilât
Bozoklu Mustafa Paşa
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
Vahdettin hayatı
Akçe Ayarının Bozulması
Asıl Kaşıkçı Elması Hindistan'da mı?
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Ceneviz İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

OSMANLI'NIN MÜHENDİSİ DE BİR BAŞKA

10/9/2007
OSMANLI'NIN MÜHENDİSİ DE BİR BAŞKA

1780 yılında İstanbul’a bir Fransız mühendisi gelir. Bu Fransız mühendis yanında da bir de logaritma cetveli getirmişti. Bir müddet sonra Bâb-ı Âlî’ye gelerek, bu cetveli zamanın hükümetine verir. Osmanlı’nın bu gibi işlerde cahil olduğunu düşünen Fransız mühendis, kendinden emin bir şekilde:

“Memleketinizde bu cetvelden anlayan ve bununla uğraşan var mıdır?” diye sorar.

Bunun üzerine kendisine, Gelenbevî İsmail Efendi adında bir zatın bu işlerle meşgul olduğunu söylerler. Fransız mühendis, Gelenbevî’nin adresini alarak kendisini ziyaret eder. Bir kulübeden farkı olmayan İsmail Efendi’nin evinden içeri giren mühendis, karşısına çıkan bu üstü başı perişan adamın, aradığı kimse olduğunu güçlükle anlaması üzerine, onu küçümseyerek fazla konuşmağa bile tenezzül etmeden elindeki kitabı uzatır ve:

“Bır haftaya kadar bu kitap hakkındaki cevabınızı bekliyorum.” deyip bu harap evden bir an önce çıkmak ister.

Gelenbevî İsmail Efendi onu bekletmeden, cevap yerine kendisinin telif etmiş olduğu logaritma cetvelini Fransız mühendise uzatır. Bu cetveli gören Fransız mühendis, hayretler içinde kalarak:

“Eğer bu adam Avrupa’da olsaydı ağırlığınca altın ederdi.” diyerek hayranlığını gizleyemez.

Bu sayfayı düzenle

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz