Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Deveyatağı (Deve Yatağı) Camisi
Ankara Meydan Savaşı
V. Murat
Hızır Bey
Mehmed Bahaî Efendi
Osmanoğulları’yla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
İstanbul'un Fethi ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
''Fatih'in Topları''
Müzehhiblik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ocağın küçük zabitleri

Yeniçerilerin büyük zabitlerinden başka bir de bölüklerindeki zabitler de vardı; bunların en büyüğü bölük kumandanı olan çorbacı idi. Bu çorbacı, cemâat veya yaya bölükleri kumandanı ise kendisine yaya başı veya serpiyade ve ağa bölükleri kumandanı ise bölük başı ismi verilirdi. Sekban bölükleri, cemâat ortalarının 65. bölüğünü teşkil ettiği için onlar cemâat ortalarından sayılmışlardır; yaya başılara bazan hizmetleri dolayısiyle subaşı da denilirdi.

Bundan sonra bölük zabiti olarak yayalarda oda kethüdası ve ağa bölüklerinde oda başı ve ondan sonra vekilharç, bayrakdar, başeski, usta veya aşçıbaşı gelirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz