Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eğitim Alanında Tanzimat
Edirne Üç Şerefeli Cami
Karacaoğlan
Karlofça Antlaşması
Osmanlı Türk Masalları - İncili Yorgan
Bülbül Nasıl Yazıldı?
XIV. Yüzyılın Son Yarısından XV. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Tasavvuf Akımı
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-2
Maaşları
Osmanlı Askerî Teşkilatı ve Kapıkulu Askerleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ocağın küçük zabitleri

Yeniçerilerin büyük zabitlerinden başka bir de bölüklerindeki zabitler de vardı; bunların en büyüğü bölük kumandanı olan çorbacı idi. Bu çorbacı, cemâat veya yaya bölükleri kumandanı ise kendisine yaya başı veya serpiyade ve ağa bölükleri kumandanı ise bölük başı ismi verilirdi. Sekban bölükleri, cemâat ortalarının 65. bölüğünü teşkil ettiği için onlar cemâat ortalarından sayılmışlardır; yaya başılara bazan hizmetleri dolayısiyle subaşı da denilirdi.

Bundan sonra bölük zabiti olarak yayalarda oda kethüdası ve ağa bölüklerinde oda başı ve ondan sonra vekilharç, bayrakdar, başeski, usta veya aşçıbaşı gelirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz