Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim
Deniz Siyaseti-3
tezkire
Sultanzâde Mehmet Paşa
Mütessa '
Osmanli da devlet yönetimi
Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Gönüllü ve Beşliler
osmanlı kültürü
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ocağın küçük zabitleri

Yeniçerilerin büyük zabitlerinden başka bir de bölüklerindeki zabitler de vardı; bunların en büyüğü bölük kumandanı olan çorbacı idi. Bu çorbacı, cemâat veya yaya bölükleri kumandanı ise kendisine yaya başı veya serpiyade ve ağa bölükleri kumandanı ise bölük başı ismi verilirdi. Sekban bölükleri, cemâat ortalarının 65. bölüğünü teşkil ettiği için onlar cemâat ortalarından sayılmışlardır; yaya başılara bazan hizmetleri dolayısiyle subaşı da denilirdi.

Bundan sonra bölük zabiti olarak yayalarda oda kethüdası ve ağa bölüklerinde oda başı ve ondan sonra vekilharç, bayrakdar, başeski, usta veya aşçıbaşı gelirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz