Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarıyla XVI. Yüzyıl Ortalarında Osmanlılardaki Edebî Akım
İlk Osmanlı Padişahları Dönemi Camileri
Mercidabık Savaşı
Bunları Biliyor muydunuz -IX
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Osmanlı, huzuru nasıl sağladı
Osmanlı-Trabzon Rum İmparatorluğu İlişkileri
Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi
Bunları Biliyor muydunuz -VI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ocağın sefere gidişi ve silâhları

Yeniçeriler Osmanlı ordusunun yaya sınıfını teşkil ederler ve harpte ordu merkezinde pâdişahın önünde bulunup harp ederlerdi; padişah sefere giderken hududa yaklaşınca hükümdarın etrafında yürüyerek gece gündüz onu muhafaza altında bulundururlardı. Harp silâhları bir zaman umumiyetle ok, daha sonra tüfek, kılıç ve kalkan, yatağan, tüfek, barut ve bıçağı olup cephede de kendilerine cebeci ocağı tarafından siper kazmak için kazma ve kürek verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz