Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Karaman Arapzade ve Dikbasan Camii
Fâtih Sultân Mehmed
OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
Osmanlılar'ın Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Tımarlı sipahiler
I. Murat Hüdavendigar
Bursa Orhan Gazi Camii
Sofu Mehmet Paşa
FETRET DEVRİ

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ohrili Hüseyin Paşa

Tımarlı sipahilerden birinin oğludur; Bostancı ocağında yetişip Bostancıbaşı olmuş ve 1026 H.-1617 M.'deki Revan seferi'nde yeniçeri ağası ve sonra Rumeli beylerbeyi olup vezirlikle divan-ı hümayunda bulunurken Çelebi Ali Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur (1030 H.-1621 Mart).

Lehistan seferinde Hotin önünde meşhur gazilerden Karakaş Mehmet Paşa'nın düşmana hücumu esnasında ona yardım etmeyerek şehadetine sebep olduğundan dolayı azlolunmuş (1030 Ramazan 1621 Ağustos) ve hakkındaki teveccüh nedeniyle ikinci vezirlikte bırakılmıştır. Sadareti dört buçuk ay kadar olup yerine Diyarbakır valisi Dilâver Paşa getirilmiştir.

1031 Receb ve 1622 Mayıs'taki Sultan Osman'ın hal ve katliyle sonuçlanan ihtilâlde Dilâver Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam olduysa da işe başlamadan tayininin ertesi günü ocaklı tarafından öldürülmüştür. Sultan Osman, ağa kapısı'na sığınıp oradan alınarak yeni odalara getirildiği sırada yolda Ohrili Hüseyin Paşa'nın cesedini görüp ağlamış ve:
-"Bu mazlum bî-günah idi, her zaman bana kul hakkında iyilik söylerdi, bunun sözünü dinleseydim bu iş başıma gelmezdi" demiştir; çünkü Hüseyin Paşa, pâdişâhın kul tayfasıyla zıt gitmemesini tavsiyede bulunmuş ve Sultan Osman'ı ikaz etmek istemişti. Ohrili Hüseyin Paşa'nın, memleketi olan Ohri'de hayırlı eserleri vardı; kendisi Beşiktaş'ta Yahya Efendi Türbesi mezarlığında medfundur. Çırağan sarayı'nın bulunduğu yerde bir Mevlevihane yaptırmış ve burası vefatı senesinde ikmal edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz