Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Camileri
Mecburi İstikamet Osmanlı Mirası
Sokullu Mehmet Paşa
Kayı Boyu ve Osmanlı Ailesi
Hafız-İmam Mahmud Efendi
Abdülkadir Hamidî
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Avusturya İlişkileri
Çelebi Mehmet’in Şahsiyeti
Vakıflar
Mısır'da Bulutkapan Ali Bey İsyanı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Devleti'nde Nikel Para

Her ne kadar II. Abdülhamit'in onuncu senesinde Mısırda basılmış nikel paralar varsa da Osmanlılarda nikel para kullanılması, ilk defa, 20 Haziran 1910 tarihinde kabul edilen bir kanunla başlamıştır. Bu kanuna göre 40, 20, 10 ve 5 paralık olmak üzere dört nevide cem'an yüz milyon kuruşluk (bir milyon lira) nikel para çıkarılmıştır.

Nikel paraların, bazı ecnebi memleketlerde olduğu gibi, ortalarının delik bırakılması düşünülmüş ise de Tuğra basacak yer kalmayacağı görüşü ile bu şekle gidilmemiş fakat, altın ve gümüş paralara benzememesi için de kenarlarının tırtılsız olması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan, ecnebi paralar üzerinde, paranın basıldığı yerin yazılı olmayışı hususu da görüşülmüş ve neticede Osmanlı âdetinin değiştirilmeyerek yine paralara, basıldığı şehrin isminin konulmasına devam edilmesi uygun bulunmuştur.

Umumiyetle Nikel paraların kıymeti ağırlıkları ile orantılı değildir. Osmanlı Nikel paralarında ağırlık esası, kendinden küçük paranın ağırlığının yüzde ellisi kadar fazla olmasıdır. Kuturları ise birbirinden 2,5 m/m farklıdır.

BU NİKEL PARALARIN ÖLÇÜLERİ ŞÖYLEDİR:

AğırlıklarıKuturlarıAyarları
Gramm/mBinde Nikel
Kırk Paralık623,5980
Yirmi Paralık421980
On Paralık2,6518,5980
Beş Paralık1,7516980

Bu paraların bir tarafında noktalı bir daire içinde Tuğra ve çevresinin üst tarafında (Hürriyet, Müsavat, Adalet) kelimeleri yazılıdır. Alt sağda feyiz ve bereket alâmeti olan buğday başağı, solunda ise sulh ve barış alâmeti olan defne dalı vardır. Her iki dal bir kordela ile birbirine bağlanmıştır. Baskı tarihi Tuğranın alt kısmındadır.

Diğer yüzünde, yine ortada noktalı bir daire içinde alt alta konmuş 10 para veya 40 para ve çevresinde, üst kısımda Devleti Osmaniye ibaresi, alt kısımda sağda buğday başağı ve solda defne dalı arasında cülus tarihi ve iki yan kısımlarda da Duribe fi ve Kostantiniye yazıları vardır.

İlk On ve Beş paralık Nikeller 20 Kânunuevvel (Aralık) 1326, ve ilk kırk paralık Nikeller de 9 Kânunusani (Ocak) 1328 malî tarihlerinde, Müttehit Alman Nikel Fabrikaları Şirketi tarafından basılmıştır.

---------------------

Kaynak: Osmanlılarda Madeni Paralar / Yapı Kredi Bankası Yayınları / 1968

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz