Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Evlenmeleri
Edirne Üç Şerefeli Cami
Hamid oğulları
Divan-ı Hümâyun
Taştir
Karagöz - Hacivat
Eski Manisa
Kadılık - Kazaskerlik - Müftülük
Anadolu Beylikleri
Prut Savaşı - Prut Seferi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi

Osmanlı Devleti'nde topraklar üçe ayrılır.

A)Miri Topraklar B) Mülk Topraklar C) Vakıf Topraklar

A) MİRİ TOPRAKLAR: Fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen arazilerdir. Fethedilen topraklar Nişancı tarafından miri olarak tapu defterlerine kaydedilirdi.Bu topraklar devlete ait olduğu için devredilemez satılamaz ve bağışlanamazdı.

Miri toprakların başlıcaları şunlardır:

1. DİRLİK ARAZİ: Bu topraklar hizmet karşılığı olarak çeşitli dereceden devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilirdi. Dirlik arazi gelirin büyüklüğüne göre üçe ayrılırdı.

a) Has: Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri topraklardır. Hanedan mensuplarına, Divan üyelerine, Beylerbeyine ve Şehzadelere verilirdi.

b) Zeamet: Yıllık geliri 20.000 ila 100.000 akçe arasındaki topraklardır. Kadı ve Subaşı gibi orta dereceli memurlara verilirdi.

c) Tımar: Yıllık geliri 3000 ila 20.000 akçe arasındaki topraklardır. Genellikle savaşlarda yararlılık gösterenlere verilirdi.

2. MUKATAA ARAZİ: Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan arazilerdir.

3. OCAKLIK ARAZİ: Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan sınır boylarındaki topraklardır.

4. YURTLUK ARAZİ: Gelirleri sınırları korumak amacıyla Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.

B) MÜLK TOPRAKLAR: Padişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere özel olarak verilen arazilerdir. Bu arazilere sahip olanlar toprağı satabilir, kullanabilir, miras bırakabilirdi. Kazançları oranında devlete vergi öderlerdi.

C) VAKIF TOPRAKLAR: Gelirleri cami, medrese, şifahane, imarethane (aşevi) gibi din, bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır. Bu topraklardan vergi alınmazdı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz