Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devletinde Arşivcilik Ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Bursa Ulu Cami
Osmanlılara Tâbi İmtiyazlı Hükûmetler
III. Mustafa Zamanında Bazı Askerî Islahat
Osmanlı Devleti ve Hicaz Demiryolu
DÖRT KITAYI SARAN ÇINAR
Osmanlı Maliyesi
Mezar Taşlarındaki Resim Tezyinatı
Bunları Biliyor muydunuz -II
Müeyyedzade Abdurrahman Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi

Osmanlı Devleti'nde topraklar üçe ayrılır.

A)Miri Topraklar B) Mülk Topraklar C) Vakıf Topraklar

A) MİRİ TOPRAKLAR: Fetih yoluyla devlet mülkiyetine geçen arazilerdir. Fethedilen topraklar Nişancı tarafından miri olarak tapu defterlerine kaydedilirdi.Bu topraklar devlete ait olduğu için devredilemez satılamaz ve bağışlanamazdı.

Miri toprakların başlıcaları şunlardır:

1. DİRLİK ARAZİ: Bu topraklar hizmet karşılığı olarak çeşitli dereceden devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilirdi. Dirlik arazi gelirin büyüklüğüne göre üçe ayrılırdı.

a) Has: Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri topraklardır. Hanedan mensuplarına, Divan üyelerine, Beylerbeyine ve Şehzadelere verilirdi.

b) Zeamet: Yıllık geliri 20.000 ila 100.000 akçe arasındaki topraklardır. Kadı ve Subaşı gibi orta dereceli memurlara verilirdi.

c) Tımar: Yıllık geliri 3000 ila 20.000 akçe arasındaki topraklardır. Genellikle savaşlarda yararlılık gösterenlere verilirdi.

2. MUKATAA ARAZİ: Gelirleri doğrudan hazineye aktarılan arazilerdir.

3. OCAKLIK ARAZİ: Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan sınır boylarındaki topraklardır.

4. YURTLUK ARAZİ: Gelirleri sınırları korumak amacıyla Türkmen boylarına verilen sınır arazileridir.

B) MÜLK TOPRAKLAR: Padişah tarafından üstün hizmetler karşılığında kişilere özel olarak verilen arazilerdir. Bu arazilere sahip olanlar toprağı satabilir, kullanabilir, miras bırakabilirdi. Kazançları oranında devlete vergi öderlerdi.

C) VAKIF TOPRAKLAR: Gelirleri cami, medrese, şifahane, imarethane (aşevi) gibi din, bilim ve hayır işlerine harcanan topraklardır. Bu topraklardan vergi alınmazdı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz