Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İnsani değerler zirvede
I. Sultan Murad
Tımarlı sipahiler
BEKLENEN OSMANLI NASIL GELECEK?
Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye
ÇANAKKALE CEPHESİ
Osmanlı Mimarlık Tarihi
Gedik Ahmet Paşa
Köprülüzâde Numan Paşa
Dürrîzâde Mustafa Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Devleti'nin Taşra Yönetimi

Osmanlı Devleti’nde eyaletler üç kısma ayrılırdı. Bunlar:
a.Merkeze Bağlı Eyaletler
b.Özel Yönetimi Olan Eyaletler
c.Bağlı İmtiyazlı Eyaletler

a. MERKEZE BAĞLI EYALETLER: Bunlar üzerlerinde tımar sistemi uygulanan eyaletlerdir. Bunlar başlangıçta Anadolu ve Rumeli eyaletleri olarak ikiye ayrılırken Kanuni zamanında 30’u aşmıştır.

Merkeze bağlı eyaletlerde idari teşkilatlanma büyükten küçüğe doğru şu şekilde gösterilebilir.

PADİŞAH
Rumeli Beylerbeyliği Anadolu Beylerbeyliği
İDARİ BİRİM YÖNETİCİ ASAYİŞ ADALET
Eyalet Eyalet Beylerbeyi Subaşı Kadı
Sancak Sancak Beyi Subaşı Kadı
Kaza Kadı Subaşı Kadı
Köy Köy Kethüdası Yiğitbaşı Kadı Naibi

b.ÖZEL YÖNETİMİ OLAN EYALETLER: Merkezden uzak olan bu nedenle de üzerinde tımar sistemi uygulanamayan topraklardır. Bunlar Mısır, Bağdat, Basra, Yemen ve Trablusgarp Tunus, Cezayir’dir. Buradaki vergiler mültezimler tarafından toplanırdı.

c.BAĞLI (İMTİYAZLI) EYALETLER: Bunlar iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletlerdir. Osmanlı Devleti gerekmedikçe bu beyliklerin iç işlerine karışmazdı. Yöneticilerini kendileri seçerlerdi. Kırım, Eflak, Boğdan, Erdel bu tür eyaletlerdendi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz