Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
Oruç ve Hızır Reisler
Enver Paşa'nın Türkistan Macerası
İlk Osmanlı Akçesi
Ocağın küçük zabitleri
Tımarlı sipahiler
Osmanlı Eyaletleri
Ridaniye Savaşı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Deniz Siyaseti-5

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Gemileri ile Endülüs Müslümanlarının Afrika'ya Nakli

Osmanlı devleti muhtelif seferler ve karışıklıklar sebebiyle Endülüs müslümanlarına yardım edememiş ve bu iş ancak XVI. asır ortalarından itibaren Cezayir beylerine bırakmıştır; bir aralık donanma ile İspanya'daki müslümanların himayesi düşünülmüş ise de Kıbrıs'ın fethi ve onu müteakip İnebahtı (Lepant) mağlûbiyeti bu tasavvurun fiile çıkmasına mâni olmuştu. Bununla beraber hükümet, kaptan-ı derya ve Cezayir beylerbeyi Kılıç Ali Paşa'ya göndermiş olduğu 977 zilkade ( 1570 M.) tarihli bir hükümle İspanya'daki Müslümanlara mümkün olduğu kadar yardım etmeyi emreylemiştir.

Bunun neticesi olarak birçok Müslüman ve Yahudi Afrika sahillerine geçirilmiş ve daha sonra bunlardan bir kısmı Adana, Uzeyr, Tarsus, Sis, Trablusşam, Kars-ı Zülkadriye (Zülkadirli) sancaklarına yerleştirilmiş ve bu muhacirler kendilerini toplayıp müstahsil bir hale gelinceye kadar 5 sene müddetle bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz