Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devleti ve Hicaz Demiryolu
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Gönüllü ve Beşliler
Van Ermeni Ayaklanmasının İç Yüzü
Davud-ı Kayserî
Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim
TARİHİ FIKRALAR
Memikzâde Mustafa Efendi
Kayıkçı Kul Mustafa
Afyonkarahisar Kubbeli Mescit
Divan Şiiri Nazım Türü

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Gemileri ile Endülüs Müslümanlarının Afrika'ya Nakli

Osmanlı devleti muhtelif seferler ve karışıklıklar sebebiyle Endülüs müslümanlarına yardım edememiş ve bu iş ancak XVI. asır ortalarından itibaren Cezayir beylerine bırakmıştır; bir aralık donanma ile İspanya'daki müslümanların himayesi düşünülmüş ise de Kıbrıs'ın fethi ve onu müteakip İnebahtı (Lepant) mağlûbiyeti bu tasavvurun fiile çıkmasına mâni olmuştu. Bununla beraber hükümet, kaptan-ı derya ve Cezayir beylerbeyi Kılıç Ali Paşa'ya göndermiş olduğu 977 zilkade ( 1570 M.) tarihli bir hükümle İspanya'daki Müslümanlara mümkün olduğu kadar yardım etmeyi emreylemiştir.

Bunun neticesi olarak birçok Müslüman ve Yahudi Afrika sahillerine geçirilmiş ve daha sonra bunlardan bir kısmı Adana, Uzeyr, Tarsus, Sis, Trablusşam, Kars-ı Zülkadriye (Zülkadirli) sancaklarına yerleştirilmiş ve bu muhacirler kendilerini toplayıp müstahsil bir hale gelinceye kadar 5 sene müddetle bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz