Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Seyyid Feyzullah Efendi
Ispartalı Halil Hâmit Paşa
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Osmanli da devlet yönetimi
Atatürk'e darbeyi Amerika mı önledi?
Osmanlı Padişah Çadırları
Osmanlı Sanatı
Bursa Alâaddin Bey Camii
Rübâi
Osmanlı'nın 'tılsımlı' gömlekleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Madeni Paralarında Düzeltmeler

Osmanlı Madenî Paralarında zamanla ve çeşitli zaruretlerle yapılan ayar, ağırlık ve şekil değişiklikleri ile yabancı memleketlerden gelen taklit paralar yüzünden ortaya çıkmış olan pek karışık durum, esaslı olarak Sultan Abdülmecid zamanında düzeltilmiştir. 1839 yılında tahta çıkan Sultan Abdülmecid ertesi sene (26 Safer 1256) tarihli fermanı ile Darphane-i Âmire Nezaretine Meskukâtı nakdiyenin tashihi emrini vermiştir. Bu arada, yeniden bastırılacak paraların esasları tespit edilmiş ve mevcut eski aletlerle bunlar istenildiği kadar muntazam ve ucuza bastırılamayacağından İngiltere'den getirtilecek makinelerle yeni bir Darphane kurulması karar altına alınmıştır.

Yeni paralar için tespit edilen ilk ölçüler şöyledir:

KıymetiAyarıCinsiAğırlığı
DirhemKırat
100 kuruş22Altın24
50 kuruş22Altın12
20 kuruş90Gümüş7
10 kuruş90Gümüş38
5 kuruş90Gümüş112

Ayrıca halka kolaylık olması için beş kuruşluğun yarısı olarak yüz paralık.

Bir taraftan Darphane-i Amire'de yeni daireler inşasına başlanmış diğer taraftan da Londra Darphanesine o zamanın en son sistem makineleriyle aletleri ve takımları sipariş edilmiştir. Aynı zamanda yine Londra Darphanesinden mühendis ve ustabaşılar gibi kimseler Türkiye'ye davet edilmiştir. Bu kimselere 20'den 40 İngiliz Lirasına kadar maaş verilmiştir. Yalnız Paris Darphanesinden getirilen Çeşnicibaşıya 50 İngiliz Lirası maaş ödenmiştir. Yeniden kurulan Darphane için de yüz bin lira kadar masraf olmuştur. Bu yeni ve son sistem Darphanede ilk olarak 1843 yılı sonlarına doğru para basılmaya başlanmıştır.

Başlangıçta elli kuruşluktan aşağı altın basılmamasına karar verilmiş iken, 11 sene sonra, 1855 de (2 Haziran 1271) yirmi beş kuruşluk da çıkarılmıştır. 1856 tarihinde (18 Şubat 1272) iki buçukluk ve beşibiryerde altınlar basılmaya başlanmıştır.

Gümüş paraların basılmasına başlamadan evvel yapılan tecrübeler sırasında ayarının 90 yerine 83 olması daha uygun bulunmuş ve buna göre değiştirilmiştir. Aynı zamanda yüz paralık gümüş basılmasından vazgeçilmiştir. Buna mukabil 1845 (5 Kasım 1261) de ikilik, 1845 (17 Aralık 1261)'te kuruşluk ve nihayet 1848 (8 Mart 1264)'de de yirmi paralık gümüşler bastırılarak tedavüle çıkarılmıştır.

Bu suretle netice olarak, yeni Osmanlı Madenî Paralarının ayar ve ölçüleri aşağıdaki şekilleri almıştır:

Altın Sikke KıymetiİsmiAğırlığıKuturları
100 kuruşMecidiye altını7,126 gr.22,5 m/m
250 kuruşİki buçuk Mecidiye altını18,041 gr.27,2 m/m
500 kuruşBeşlik Mecidiye altını36,082 gr.35 m/m
50 kuruşYarım Mecidiye altını3,608 gr.18 m/m
25 kuruşÇeyrek Mecidiye altını1,804 gr. 14,75 m/m

Mecidiye altınları 22 ayardır. Yani binde 916.5 halis altındır.

Gümüş Sikke KıymetiİsmiAğırlığıKuturları
20 kuruşMecidiye24,055 gr.37 m/m
10 kuruşYarım Mecidiye12,027 gr.27,25 m/m
5 kuruşÇeyrek Mecidiye6,013 gr.24 m/m
2 kuruşİkilik2,405 gr.18,75 m/m
1 kuruşKuruşluk1,202 gr.15 m/m
20 paralık (yarımlık)20 Paralık0,601 gr13,75 m/m

Gümüş sikkelerin esası olan 20 kuruşluğa Sim Mecidiye, Beyaz Mecidiye veya sadece Mecidiye denilmiştir. Mecidiyenin ayarı binde 830 halis gümüştür.

Bakır SikkeAğırlıklarıKuturları
40 paralık21,349 gr.37 m/m
20 paralık10,674 gr.30 m/m
10 paralık5,212 gr.27 m/m
5 paralık2,606 gr.22 m/m
1 paralık0,952 gr.14 m/m


Bakır sikkelerin ayarı yüzde 95 saf bakırdır.

Sultan Abdülmecid'den sonra Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad, ve Sultan Mehmed Vahidüddin zamanlarında bastırılan paralarda daima aynı esaslara uyulmuştur. Yalnız, Sultan Abdülaziz'in sikkelerinde tuğranın sağ tarafındaki çiçek resmi kaldırılarak yeri boş bırakılmıştır. Sultan V. Murad'ın sikkelerinde tuğranın bulunduğu tarafın yukarısındaki yıldızın altına bir ay resmi ilâve edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid'in sikkelerinde tuğranın sağ tarafına bir gül resmi ve cülusunun yedinci senesinden sonra da Elgazi kelimesi konulmuştur. Sultan Mehmed V Reşad'ın sikkelerinde ise tuğranın sağ tarafına Reşad ismi ve cülusunun yedinci yılından itibaren de Elgazi unvanı yazılmıştır.

---------------------

Kaynak: Osmanlılarda Madeni Paralar / Yapı Kredi Bankası Yayınları / 1968

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz