Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Salankamin (Slankamen) Savaşı
Osmanlı Tarihi Ders Notları
Acemi ocağı
Kim deli Sultan İbrahim mi
XVII. Yüzyılda Oymacılık
Hocazâde Esad Efendi
Ahmet Cevdet Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri
Osmanlı Hat Sanatı
Lûtfi Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Musikîsi'nde Çalgılar

Sayfadaki Başlıklar


Vurmalı Sazlar
Nefesli Sazlar
Telli Sazlar

Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organolojide çalgılar,hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir. Biz burada Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .


Vurmalı Sazlar

1) Tahtalar

Çevgân (Askeri Müzik)

Kaşık (Halk Oyunları)

Çalpara veya Çengi Çubuğu (Köçekçe ve Tavşanca'larda)


2) Zilliler

Zil (Halile) (Tekke Müziği)

Mehter Zili (Askeri Müzik)

Hitit Sistrumu (Askeri Müzik)

Zilli Maşa (Halk oyunları)

Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği)


3) Derililer

Kös (Askeri Müzik)

Davul (Askeri ve Halk Müziği)

Nakkare (Askeri Müzik)

Kudüm (Tasavvuf ve Klâsik Müzik)

Dâire (Klâsik Müzik)

Def (Fasıl Müziği)

Bendir (Tasavvuf Müziği)

Nevbe (Tasavvuf Müziği)

Darbuka (Oyun havaları)


4) Fırınlanmışlar

Cam Bardaklar (Oyun Müziği)

Kâseler (Oyun Müziği)

Fincanlar (Oyun Müziği)


Nefesli Sazlar1) Dilliler

Zurna (Askeri ve Halk Müziği)

Mey (Halk Müziği)

Kaval (Halk Müziği)

Tulum (Halk Müziği)

Sipsi (Halk Müziği)

Çifte (Halk Müziği)

Arğul (Halk Müziği)

Düdük (Halk Müziği)


2) Dilsizler

Nefir (Askeri Müzik)

Kaval (Halk Müziği)

Ney (Klâsik ve Tasavvuf Müziği)

Girift (Klâsik Müzik)

Miskal (Klâsik Müzik)

Pîşe (Klâsik Müzik)

Mû (Klâsik Müzik)

Kara kamış (Klâsik Müzik)

Komuz (Oyun Müziği)

Garmon (Mızıka ve Oyun Müziği)

Hokkabaz Borusu (Eğlence Müziği)

Mizmar (Klâsik Müzik)


Telli Sazlar1) Yaylılar

Iklığ (Halk Müziği)

Sînekeman (Klâsik Müzik)

Keman (Klâsik Müzik)

Rebab (Tasavvuf Müziği)

Klâsik Kemençe (Klâsik Müzik)

Karadeniz Kemençesi (Halk Müziği)

Ağaç Kemane (Halk Müziği)

Yaylı Tanbur (Klâsik Müzik)

Kabak Kemane (Halk Müziği)

Saz Ailesi

Cura (Halk Müziği)

Cura-Bağlama (Halk Müziği)

Bağlama (Halk Müziği)

Tanbura (Halk Müziği)

Dîvan (Meydan) sazı (Halk Müziği)

Tar Ailesi

Dombra (Halk Müziği)

Dotar (Halk Müziği)

Setar (Halk Müziği)


Asya Türkleri Müziği Çalgıları

Balaban (MEY) (Halk Müziği)

Gubuz (Halk Müziği)

Koray (Halk Müziği)

Sıbızgı (Halk Müziği)

Mazhar (Halk Müziği)

Gıçek (Halk Müziği)

Kılkopuz (Halk Müziği)

Rubab (Halk Müziği)

Nay (Halk Müziği)

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz