Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Musikî Üstadları
Kütahya Hisarbey - Hisar Bey Camii - Saray Camisi
Yeniçerilerin yemek usûlleri
Sultan Murat'ın Kişiliği
Askerlik Alanında Tanzimat
Musikî - Müzik
İmparatorlukta Tanzimat Hareketine Düşmanlık
Osmanlı Devleti'nde Ticarî Yerler ve Kurumlar
I. Murat Hüdavendigar
XVII. Yüzyılın Önemli Mimarî Eserleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Paralarının Basıldığı Yerler

Aşağıdaki tabloda, sol sütunda paraların basıldığı yer adları (yalnız ORDU-YI HÜMAYUN para adıdır) bulunup, sağ sütunda ise paralarla veya para basılan yerlerle ilgili açıklamalar vardır.

_
AMASYA_
AMİDDiyarbakır
ANKARA_
ARDANUÇArtvin Vilâyetinde
AYASLUKİzmir Vilâyetinde Selçuk Kasabasının eski adı
BAĞDAT_
BALIKESİR_
BARANİHalil Edhem'in Meskukâtı Osmaniye Katalogunda (S.318) kaydettiği gibi Barani'nin nerede olduğu anlaşılamamıştır.
BELGRAT_
BİTLİS_
BLED veya BALADAhmed Ziya'nın Meskukâtı İslâmiye Takviminde Aydın'da, Söke'de ve Karasi'de birer nahiye olduğu yazılıdır.
BOLU_
BOSNA_
BURSABursa şehrinin ismi paralarda imlâ bakımından dört türlü yazılmıştır. II. Bayezid zamanında (Brusa) ve ekseriya (Bırsa), I. Selim zamanında ise (Bursa) ve sonraları yine (Brusa) yazılmıştır.
CANCAHalil Edhem'in Meskukâtı Osmaniye adlı kitabına göre (Canca) yahut (Cance) Trabzon Vilâyeti Gümüşhane kasabasının ismidir. Evliya Çelebinin, «... kale Fatih Mehmed'in eline girmiştir. O zamanlar burada olan gümüş madeni hiç bir diyarda yoktu. Şehre o zaman Gümüşhane denilmiş ise de Defterhanede (Cance) yazılmıştır. Bu şehirde Emin mahallesinde Darphane vardır. Lâkin bu asırda muattaldır. (Azze nasrühü duribe fi Canca) yazılı birkaç akçe el'an nezdimde mahfuzdur.» dediğini de yine aynı kitaptan öğreniyoruz.
CERBETunus'un Gabes körfezinde sahile çok yakın küçük bir adadır.
CEZAYİR_
ÇANİCEBosna'nın güney tarafındadır.
ÇEMİŞKEZEK_
DİMAŞKŞam
DİYARBEKİRDiyarbakır
EDİRNE_
EL-HISN_
ELMAHSURABaşkent, Başşehir
ENGÜRİYEAnkara
ERZURUM_
FİLİBE_
GELİBOLU_
GENCE_
GERMİYAN_
GÜMÜŞHANE_
HALEP_
HANCAİsmail Galip Beyin (Takvimi Meskukâtı Osmaniye) sinde bu şehrin Kafkasya'da Gence olması muhtemeldir, denilmesine rağmen, (Canca) olması da düşünülebilir.
HARPUT_
HISNKEYFAHısın veya Elhısın Mardin ilindedir. Yeni ismi Hasankeyf'tir.
HİLLEIrak'tadır.
HİZANBitlis ilinde
HUDEYDEYemen'de
İNEGÖL_
İSLAMBOLİstanbulİstanbul için paralarda kullanılan diğer isimler ve tarihleri : Kostantaniye; 1460 (865), II. Mehmet- Kostantiniye; 1648 (1058), Mehmet IV- İslâmbol; 1703 (1115), Ahmet II- Darülhilâfe; 1822 (1238), II. Mahmut.
İZMİR_
KARAHİSAR_
KARS_
KASTAMONU_
KAŞGARDoğu Türkistan'da
KAYSERİ_
KIBRIS_
KOÇANİYEYugoslavya'da
KONYA_
KOSOVA_
KRATOVAKosova Vilâyeti dahilindedir.
LARENDEKaraman
MADENİ NUHASErgani olması muhtemeldir.
MANASTIRYugoslavya'da
MANİSA_
MARAŞ_
MARDİN_
MISIR, MAHRUSA-İ MISIR_
MODAVAModava'nın Kanunî zamanında Erdel kıt'asında Tamışvar eyaletinde bulunduğu fakat, bu isimde bir kasabanın mevcudiyetine, müracaat edilen tarih kitaplarının hiç birinde tesadüf edilemediği, Halil Ethem'in Meskukâtı Osmaniye adlı eserinde yazılıdır.
MUSUL_
MÜKÜSVan Vilâyetinde
NAHCİVANGüney Kafkasya'dadır.
NİĞBOLUBulgaristan'dadır.
NOVAR veya NOVABIRDAKosova Vilâyetinin kuzey cihetindedir. Bu şehire Sırplar tarafından, Yenibayır mânasına gelen «Novaberda» denilmekte idi.
OHRİYugoslavya'da Manastır'ın batısındadır.
ORDU-YI HÜMAYUNII.Mustafa'nın 1687 (1109 H.) senesinde Ordu-yı Hümayunla Rusya seferine çıkmaları münasebetiyle bastırılan paralarda bu isim yazılmıştır.
REVANKafkasya'daki Erivan
RUHAUrfa şehrinin eski ismi
SAKIZYunanistan'dadır.
SAN'AYemen'de
SARAYYugoslavya'dadır.
SELANİK_
SEREZ, SİROZYunanistan'dadır.
SİDREKIPSIEski ismi (Sidero Kapsa) olduğu halde Osmanlılar bunu tahrif ederek Sidrekıpsı veya Sidrekıysı yazmışlardır. Selânik'in doğu cihetindedir.
SİİRT_
SİVAS_
SOFYA_
SREBERNİÇE(Srebernitza) Bosna'nın kuzey cihetindedir. O zamanlar etrafında gümüş ve biraz da altın madeni bulunmasından dolayı (Gümüş şehri) manasına gelen bu isim verilmiştir.
ŞEMAHİKafkasya'da Bakü şehrine yakındır.
TEBRİZİran'da
TİFLİSGürcistan cumhuriyetinin başkentidir.
TİRE_
TOKAT_
TRABLUS, TRABLUSGARPLibya'da
TRABZON_
TUNUS_
ÜSKÜPYugoslavya'da
VAN_
YENİŞEHİR_
ZEBİDYemen'dedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz