Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fenarîzâde Muhyiddin Efendi
III. Mehmet'in Şahsiyeti
Cebeci ocağı
genç osman
Osmanlı Türk Masalları
Sultan Bayezid ve Cem Sultan Arasındaki Saltanat Kavgası
Damat Ali Paşa
Sultan Murat'ın Son Senelerindeki Hazine
Osmanlı Hat Sanatı
Eflak Voyvodalığı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Sadrazamları

Sayfadaki Başlıklar


Sadrazamlar

Sadrazamlar

Alâaddin Paşa

Nizameddin Ahmed Paşa

Hacı Paşa

Sinaneddin Yusuf Paşa

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

Ali Paşa (Çandarlızâde)

Şeyh Ramazan Paşa

Şah Melik (Kör)

Bayezid Paşa

İbrahim Paşa (Çandarlızâde)

Halil Paşa (Çandarlızâde)

İshak Paşa

Mahmut Paşa

Rum Mehmet Paşa

Gedik Ahmet Paşa

Karamanî Mehmet Paşa

Davut Paşa

Hersekzâde Ahmet Paşa

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

Mesih Paşa

Hadım Ali Paşa

Koca Mustafa Paşa

Dukakinzâde Ahmet Paşa

Hadım Sinan Paşa

Yunus Paşa

Pirî Mehmet Paşa

İbrahim Paşa

Ayas Paşa

Lûtfi Paşa

Hadım Süleyman Paşa

Rüstem Paşa

Kara Ahmet Paşa

Semiz Ali Paşa

Sokullu Mehmet Paşa

Ahmet Paşa

Sadrazam Sinan Paşa

Siyavuş Paşa

Özdemiroğlu Osman Paşa

Hadım Mesih Mehmet Paşa

Ferhat Paşa

Manisalı Lala Mehmet Paşa

Damat İbrahim Paşa

Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

Hadım Hasan Paşa

Cerrah Mehmet Paşa

Yemişçi Hasan Paşa

Yavuz Ali Paşa

Lala Mehmet Paşa

Derviş Paşa

Kuyucu Murat Paşa

Nasuh Paşa

Öküz Mehmet Paşa

Halil Paşa

Güzelce Ali Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa

Dilâver Paşa

Kara Davut Paşa

Mere Hüseyin Paşa

Lefkeli Mustafa Paşa

Gürcü Mehmet Paşa

Kemankeş Kara Ali Paşa

Çerkez Mehmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Boşnak Hüsrev Paşa

Topal Recep Paşa

Tabanıyassı Mehmet Paşa

Bayram Paşa

Tayyar Mehmet Paşa

Kemankeş Kara Mustafa Paşa

Sultanzâde Mehmet Paşa

Salih Paşa

Hezarpâre Ahmet Paşa

Sofu Mehmet Paşa

Kara Murat Paşa

Melek Ahmet Paşa

Abaza Siyavuş Paşa

2. Gürcü Mehmet Paşa

Tarhuncu Ahmet Paşa

(Bıyıklı) Derviş Mehmet Paşa

İbşir Mustafa Paşa

Malatyalı Süleyman Paşa

Zurnazen Mustafa Paşa

Boynueğri Mehmet Paşa

Köprülü Mehmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Bayburtlu Kara İbrahim Paşa

Sarı Süleyman Paşa

2. Siyavuş Paşa

Nişancı İsmail Paşa

Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa

Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa

Arabacı Kadı Ali Paşa

Çalık Hacı Ali Paşa

Bozoklu Mustafa Paşa

Sürmeli Ali Paşa

Elmas Mehmet Paşa

Amcazâde Hüseyin Paşa

Daltaban Mustafa Paşa

Ramî Mehmet Paşa

Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa

Moralı Enişte Hasan Paşa

Kalaylıkoz Ahmet Paşa

Baltacı Mehmet Paşa

Çorlulu Ali Paşa

Köprülüzâde Numan Paşa

Gürcü Yusuf Paşa

Silâhtar Süleyman Paşa

Hoca İbrahim Paşa

Damat Ali Paşa

Hacı Halil Paşa

Nişancı Mehmet Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Silâhtar Mehmet Paşa

Kabakulak İbrahim Paşa

Topal Osman Paşa

Hekimoğlu Ali Paşa

İsmail Paşa

Silâhtar Seyyid Mehmet Paşa

Muhsinzâde Abdullah Paşa

Yeğen Mehmet Paşa

Hacı İvaz Mehmet Paşa

Hacı Şehla Ahmet Paşa

Seyyid Hasan Paşa

Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

Seyyid Abdullah Paşa

Divittar Mehmet Emin Paşa

Köse Bahir Mustafa Paşa

Naili Abdullah Paşa

Bıyıklı Ali Paşa

Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa

Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa

Koca Ragıp Paşa

Hâmit Hamza Paşa

Muhsinzâde Mehmet Paşa

Silâhtar Hamza Mahir Paşa

Yağlıkçızâde Emin Mehmet Paşa

Moldovancı Ali Paşa

İvaz Paşazâde Halil Paşa

2. Silâhtar Mehmet Paşa

Bolulu İzzet Mehmet Paşa

Derviş Mehmet Paşa

Darendeli Mehmet Paşa

Kalafat Mehmet Paşa

Karavezir Seyyid Mehmet Paşa

Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı

Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

Ispartalı Halil Hâmit Paşa

Halil Hâmit Paşa'nın Sadareti

Hazinedar Şahin Ali Paşa

Koca Yusuf Paşa

Kethüda Cenaze Hasan Paşa

Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Rusçuklu Şerif Hasan Paşa

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz