Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İsyanlar ve Olaylar
Bursa II. Murat Camii
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Askerî Teşkilât
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler
Kalem İşi
EĞER PADİŞAH BİZ İSEK!!!
Osmanlı Eyaletleri
Yeğen Mehmet Paşa
osmanlı foto arşivi için açıklama

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Sarayları

Sayfadaki Başlıklar


Osmanlı Döneminde Yapılmış Saraylar

Osmanlı Döneminde Yapılmış Saraylar

Osmanlı devleti büyüdükçe hükümdarların oturdukları saraylar da tabiî olarak devletin büyüklüğüyle orantılı bir tarzda genişlemiş ve ihtişamı artmıştı; ilk Osmanlı sarayı mütevazı olarak Bursa'da bulunup daha sonra Edirne'de mükemel saraylar yapılmıştı; İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından şehrin ortasında (Bayezid'de) yaptırılıp daha sonraları Eski saray adı verilen saray, beğe-nilmeyerek Marmara ile Haliç arasında bulunan çıkıntılı tepe üzerine yeni bir saray yaptırılmıştır. İşte bundan sonra Osmanlı hükümdarları surla çevrili olan bu sarayda oturup bir çok ilâvelerle büyütmüşler ve süslemişlerdir. Osmanlı pâdişâhları bazen Edirne sarayında da oturmak suretiyle burasını ihmal etmediklerinden XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Edirne sarayı da İstanbul sarayının örneği olarak mevcudiyetini muhafaza etmiştir.

Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı

İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası

Dolmabahçe Sarayı

Yıldız Sarayı Tarihçesi

Selanik Sarayı

Eski ve Yeni Osmanlı Sarayları

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz