Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Adalet ve uzun ömür
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Safevî İlişkileri
Hızır Bey
Mecburi İstikamet Osmanlı Mirası
Osmanlı Devleti'nde Ticarî Yerler ve Kurumlar
Hadım Süleyman Paşa
Kalem İşi
İkinci abdülhamit Hakkında İlginç Anektodlar
Ohrili Hüseyin Paşa
Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlı Sarayları

Sayfadaki Başlıklar


Osmanlı Döneminde Yapılmış Saraylar

Osmanlı Döneminde Yapılmış Saraylar

Osmanlı devleti büyüdükçe hükümdarların oturdukları saraylar da tabiî olarak devletin büyüklüğüyle orantılı bir tarzda genişlemiş ve ihtişamı artmıştı; ilk Osmanlı sarayı mütevazı olarak Bursa'da bulunup daha sonra Edirne'de mükemel saraylar yapılmıştı; İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından şehrin ortasında (Bayezid'de) yaptırılıp daha sonraları Eski saray adı verilen saray, beğe-nilmeyerek Marmara ile Haliç arasında bulunan çıkıntılı tepe üzerine yeni bir saray yaptırılmıştır. İşte bundan sonra Osmanlı hükümdarları surla çevrili olan bu sarayda oturup bir çok ilâvelerle büyütmüşler ve süslemişlerdir. Osmanlı pâdişâhları bazen Edirne sarayında da oturmak suretiyle burasını ihmal etmediklerinden XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar Edirne sarayı da İstanbul sarayının örneği olarak mevcudiyetini muhafaza etmiştir.

Topkapı Sarayı - İstanbul Sarayı

İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası

Dolmabahçe Sarayı

Yıldız Sarayı Tarihçesi

Selanik Sarayı

Eski ve Yeni Osmanlı Sarayları

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz