Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Edebî Akımlar
Çelebi Mehmet’in Şahsiyeti
DUA YI DEVLET İ ŞAH
Küçük Mustafa Olayı
İbrahim Paşa (Çandarlızâde)
KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN
Hacı Tiryaki Mehmet Paşa
Hamid oğulları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlılarda İlim ve Ulema

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren gelip geçen bütün hükümdarlar, her işte ulema ile istişarelerde bulunmak harp işlerini, kanunları ve nizamları, dini hükümlere göre tatbik etmek yoluyla seçmiş olduklarından ulema sınıfı, idarede mesuliyete ortak olmuştur. Bu durum, ulemanın devlet nezdinde büyük bir mevkiye sahip olmasını intaç ettirdi. Ve şer'i ilimlerle, Arapça ilmi en çok rağbet gören ilimler arasına girdi. Hal böyle olunca, ülkede pek çok alim yetişmeye başladı. Bunların başlıcaları yaşadıkları hükümdarların zamanlarına göre şunlardır:

Osman Bey zamanında: Şeyh Edebali, Dursun Faki Muhlis Beşe, oğlu Aşık Beşe ve onun oğlu Ulvan Çelebi

Orhan Gazi zamanında: Cendereli (Candarlı) Kara Halil, Taceddin Kürdi ve Osmanlı Devleti’nde ilk defa yapılan medrese olan İznik Medresesi’nin müdürü Davud Kayseri

I. Murat zamanında: Kadı Mahmut, Kara Rüstem ve Celalüddin Aksarayi

I. Beyazid zamanında: Mevlana Şemsüddin Fenari, Ahmedi, İbni Bezazi, Şehabüd-din Sivasi, Şeyh Mehmet Cezeri ve Şeyh Bedrüddin

Mehmet Çelebi( I. Mehmet) zamanında: Minla Fenarizade Mehmed Şah, Haydar Hervi

II. Murat zamanında: Ali Tüsi, Hatibzade Tacüd-din, Şerafüd-din Kırımi ve Ali Semerkandi

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) zamanında: Mevlana Ahmet bin İsmail, Gürani Akşemsüddin, Celalzade Hızır Bey, Hatibzade, Molla Zeyrek ve Mevlana Muslihiddin Mustafa.


Kaynak: İslam Tarihi(Hayati Ülkü- Çile Yayınları)


Gönderen: Betül Atasoy

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz