Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
'1808, 1908 ve 2008' yılının özelliği ne?
Terkîb-i bend ve Tercî '-i Bend
III. Mustafa
Âşık Kerem
Çini Sanatında Motif Özellikleri
Alâaddin Paşa
III. Selim'in Tahttan İndirilmesi ve IV. Mustafa'nın Padişahlığı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Hastahaneler
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları (1)
Osmanlı’nın sırlı ve manevi cephesi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Osmanlılarda Ziynet Altınları

Sultan II. Mahmut zamanında bastırılan altın paraların kadınlar tarafından süs olarak ve yeni doğan çocuklar için de hediye olarak kullanılması adet olmuştur. Zamanla bu altınların azalması sebebiyle ecnebî memleketlerde bastırılan pek çok taklitleri çıkmıştır. Gerek istekleri karşılayabilmek gerekse taklitleri önliyebilmek için Sultan II. Abdülhamit zamanında tam ayar ziynet altınları basılmasına karar verilmiş ve beş yüzlük, iki yüz ellilik, yüzlük, ellilik, yirmi beşlik, on iki buçukluk olmak üzere altı nev'i ziynet altını çıkarılmıştır. Bunların ayarları, kullanılmakta olan paralar gibi 916,5 dur.

Sultan Mehmed V Reşad zamanında yeniden ziynet altınları bastırılmıştır. Nakışlarının daha iyi görülmesi için bu altınlar eskilerine nazaran kalınca yaptırılmış fakat kuturları o nispette küçültülmüştür.

---------------------

Kaynak: Osmanlılarda Madeni Paralar / Yapı Kredi Bankası Yayınları / 1968

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz