Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Başlıca Eserler
Sultan İbrahim
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi
Osmanlıların İlk Devirlerinde Yazılmış Olan Bazı Eserler
IV. Mustafa'nın Padişahlığı
CÜLUS BAHŞİŞİ
Prut Savaşı - Prut Seferi
Celâlzade Mustafa Bey
osmanlı kültürü

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Patrik Seçimi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman Rum patrikliği iş yapmıyordu. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleştirilmesi hakkındaki ihtilâflar sebebiyle bu makam epey zamandan beri açık bulunmakta idi. Sultan Mehmet, fetihten sonra Edirne'ye gidip üç ay sonra İstanbul nüfusunun azalmakta olduğunu görüp sebebini sordu ve Rumların başlarında ruhanî reisleri bulunmadığı için dağılmakta olduklarını öğrendi; Bizans zamanında ne suretle patrik seçiliyorsa yine öyle yapılmasını emretti. Halk ve ruhanî reisler Gennadios ismindeki âlim ve fâzıl bir zatı münasip görüp arzettiler.

Gennadios bu sırada Edirne'de bir ağanın yanında esir bulunuyordu. Ruhanî derecesi de patrikliğe müsait değildi. Derhal Gennadios İstanbul'a getirilip kilise kanununa göre sür'atle ruhanî rütbesi arttırılarak en son ruhanî rütbe olan Havariyun kilisesi piskaposluğuna getirildildikten sonra patrik oldu (1454). Gennadios, intihabından sonra saraya davet olundu; kendisine patriklik asası verildi. Pâdişâhın ihsan ettiği ata binerek merasimle Patrikhane olan Havariyun kilisesine (Fatih camiinin bulunduğu yerde idi) gönderildi. Gennadios, patrik olduktan bir buçuk sene sonra zaten harap bir vaziyette bulunan Patrikhanenin Pammakaristos manastırına (Şimdiki Fethiye Camii) naklini rica ettiğinden dediği yapıldı.

Gennadios birinci defaki patriklikte iki sene kadar kalarak 1456'da istifa edip Serez civarında Prodromos manastırına çekildi ve orada dinî ve felsefî araştırmalarla meşgul oldu. Gennadios'un yerine İzidoros patrik olup 1462 Temmuz tarihinde öldüğünden yerine Gennadios ikinci defa patrikliğe seçildi; fakat bir sene sonra tekrar istifa ile yine pek sevdiği araştırma âlemine daldı ve yerine 1463'te Sobromos getirildi ise de bir sene sonra istifa eylediğinden Gennadios üçüncü defa patrik oldu; fakat 1464 Aralık ayında istifa edip yine Serez'deki manastıra çekildi ve 1472 de vefatına kadar mütalalar ile meşgul oldu. Fatih Sultan Mehmed, Gennadios ile ilmî tartışmalarda bulunarak onun ilim ve faziletini takdir etmiştir.

Fatih zamanında göreve getirilen patrikler arasında ilim ve fazileti dolayısıyla Sultan Mehmed'in çok takdir ettiği bir zat da 1476 da, patrik Rafael'in yerine intihap olunan Maksimos'dur. Fatih bu zattan Hıristiyan din ve erkânı hakkında bir rapor istemiş ve almıştır. Maksimos, Fatih'le aynı sene içinde vefat etmiştir. Osmanlı devleti, sonuna kadar patrik belirlenmesi işini Rum cemaatine bırakarak öylece devam ettirmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz