Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Zurnazen Mustafa Paşa
Eğitim Sistemi
Afyonkarahisar Kabe Mescidi
Hamdullah Subhi Tanrıöver
Kütahya Öksüz Oğlan - Öksüzoğlan Camisi
Ispartalı Halil Hâmit Paşa
Silâhtar Süleyman Paşa
Osmanlı Beyliğinin İlk Teşkilâtı
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlı - Sırp İlişkileri
Ebu İshakzâde Mehmed Esad Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Poltava Savaşı

9 seneden beri devam etmekte olan İsveç-Rus antlaşmasının kesin safhası gelip çatmıştı. Poltava kalesi kumandanı son derecede sıkışık durumda olduğundan Çardan yardım istemiş yardım gelmezse kalenin düşeceğini yazmış olduğundan Petro burasını kuşatmadan kurtarmaya karar verdi.

Rus kuvvetleri Vorskla nehrinin sol sahilinde bulunuyordu. 26 Haziran'ı 27'ye bağlayan gece yarısı Rus kuvvetleri bu nehri Poltava'ya yakın bir yerden geçmek istedilerse de İsveç kuvvetleri tarafından püskürtüldüler; bu muharebe esnasında XII. Şarl ayağından (oyluğundan) yaralandı; yara mühim olduğundan yürümesi veya ata binmesi mümkün değildi; bundan dolayı ordu sevk ve idaresini kumandanına terke mecbur oldu; Kırım hanının kendisine yardıma geleceğine kani idi.

Ruslar, ikinci bir teşebbüsle aynı nehri daha kuzeyden yani Petrovka mevkiinden geçtiler; İsveç kralının plânı Rusları nehrin sağ sahiline geçirip imha etmek olduğundan nehri geçmelerine engel olunmadı; Ruslar bu suretle güneye doğru inip Jakovtsi mevkiine gelerek siperler kazıp ordugâhlarını iyice tahkim ettiler.

İsveç kralı Poltava'nın kuzeyindeki karargâhından sedye içinde gezdirilerek düşman mevzilerini gözden geçirdi; artık son safhasına gelmiş olan bu harbin son vaziyeti şöyle idi:

İsveç kuvveti 21,000 ile 23,000 arasında olup 30 kadar top vardı. Hatman Mazapa'nın (Potkalı ve Barabaş denilen Zaporog Kazakları Kalmanı) kuvvetleri de 10,000 kadardı; fakat bu kuvvetlerden 2500 isveçli hasta olup 4500'ü de Poltava'yı muhasara etmekte idi. Diğer bazı İsveç kuvvetleri de muhtelif hizmetlere memur edildiklerinden Ruslarla harp edecek olan kral kuvveti 14,000 kadar tutmakta idi.

Ruslara gelince: bunların 70 kadar topuyla kuvveti 45,000 kadardı; bunun 32,000'i yaya olup bunların içinden 18,000'i talimli ve savaşçı ediler; bir de muntazam Rus süvarisinden başka Kalmuklar ve Don Kazakları ile bir miktar da Boğdan kuvvetleri vardı; Rus ordusunda başkumandan Şeremetov idi.

Talim ve terbiye ve kumanda heyeti itibariyle İsveç ordusu, Rus ordusundan üstün idi. Kral yaralı olduğu için ordu kumandanlığını General Rensiyöld idare edecekti.

7 Temmuz öğleden sonra karanlık basıncaya kadar gece yapılacak harekât için İsveç kralı sedye içinde bir kısım kıtaları teftiş etmişti; ertesi günü sabaha karşı Rus ileri hatlarını zapt etmek üzere başlayacak hücum, tatbik edilemedi; sonraki hareketler de hep kusurlu oldu; neticede 8 Temmuz gece yarısı Poltava savaşı, İsveç ordusunun mağlubiyeti ile neticelendi. Başkumandan Rehnschiöld, baş kançilar Kont Piyer ve daha birkaç general ve zabit esir düştüler. Fakat Kral Şarl arkada süvari alayları olduğu halde ordusunun bakiyesiyle Poltava'nın batı tarafındaki Puşkarevka mevkiine doğru çekildi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz