Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatler
Kuruluş Dönemi Osmanlılar ve Arnavutluk
IV. Murat'ın Bağdat Seferi
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması
Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)
Darendeli Mehmet Paşa
Mercidabık Savaşı
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
Padişahların Saltanat ve Yaşları
Hakkâklik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Raguza Cumhuriyeti

Rumeli'deki Osmanlı yayılması sırasında Adriyatik denizinin Dalmaçya kıyılarında bir yarımada üzerinde bulunup halkı ticaretle meşgul olan Raguza veya Dubrovnik Cumhuriyeti, Papanın da müsaadesini alarak 1365 senesinde Osmanlı devletiyle bir ticaret ve korunma muahedesi akdetmişti; daha sonra yani 1380'daki muahede hükümlerine göre Raguza tüccarlarına Türk limanlarında ticaret serbestisi verilecek ve bundan başka Islâvlarla Bizanslılara karşı korunacak ve buna mukabil bu cumhuriyet Osmanlı Devletine senede beş yüz duka vergi verecekti.

Raguza Cumhuriyeti evvelce Sırp krallarına senede iki bin perper vergi veriyordu. Hattâ İstefan Duşan'dan sonra bu krallığın parçalanması üzerine Hersek dukası Nikola Altomonoviç, takriben 1369 veya 1370'de bu parayı almak için Raguza'ya hücum etmişti; fakat Osmanlıların Balkanlara yayılmaları ve mühim iskeleleri ele geçirmeleri, Raguza'yı onların himayesine sokmuştu. Muahedenâmeye İslâvlara karşı cumhuriyetin korunması maddesi, yukarıdaki taarruz gibi başka bir İslâv taarruzunun önlenmesi için konulmuştu.

Raguza’nın Osmanlılara verdiği haraç 1444'de ceza olarak arttırılmış ve bin dukaya çıkarılmıştı; bunun sebebi, bu cumhuriyetin Haçlıların baskısıyla Varna savaşında onlara kadırga vermek suretiyle yardım etmiş olmaları idi. 1478 Şubat 28 tarihli Dubrovnik beyine gönderilen fermanda badema Dubrovnik tüccarlarından gümrük resmi alınmayarak senede on iki bin beş yüz flori alınmasına karar verildiği bildirilmiştir (İstanbul Enstitüsü dergisi 1, s. 64).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz