Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fatih S. Mehmet'in mezarı açıldı mı?
Osmanlılar'ın Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
Osmanlı Ağırlık Ölçü Birimleri
'Adalet sempozyumu ve Osmanlı adâleti'
Hüseyin Suad Yalçın
Avrupa Türkleri Neden Sevmez...
İbrahim Paşa (Çandarlızâde)
Osmanlıda Tasavvuf ve Tarikatler
Zitvatoruk Antlaşması
Gönüllüler Aranıyor

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Rum Mehmet Paşa

Aslen Rumdur. Karaman seferinden dönülürken Vezir-i âzam Mahmut Paşa, bunun hilesiyle Afyon Karahisar'da azledilmiş ve yerine Rum Mehmed Paşa vezir-i âzam olmuştur. (872 H. 1467 M.) Rum Mehmed Paşa, Karamanoğulları memleketini tamamen zabta memur edildiyse de halka çok zulüm yapmıştı. 875 H. 1470 M. de vezir-i âzamlıktan azl ve katledilip yerine İshak Paşa vezir-i âzam olmuştur. Rum Mehmed Paşa'nın Üsküdar'da cami, imaret ve medresesi olup kendisi de orada medfundur. Yeni fethedilen İstanbul'a Anadolu'dan naklen Türklerin iskânına manî olmak için çok çalışmış olduğunu o devri çok iyi bilen Âşık Paşazade kaydetmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz