Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Divittar Mehmet Emin Paşa
Vahdettin hayatı
Ana Sayfa
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
tezkire
Ocağın büyük ağaları
Musikî Üstadları
İstanbul'a Göçmen Nakli
Küçük Mustafa Olayı
Fahriye

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Rum Mehmet Paşa

Aslen Rumdur. Karaman seferinden dönülürken Vezir-i âzam Mahmut Paşa, bunun hilesiyle Afyon Karahisar'da azledilmiş ve yerine Rum Mehmed Paşa vezir-i âzam olmuştur. (872 H. 1467 M.) Rum Mehmed Paşa, Karamanoğulları memleketini tamamen zabta memur edildiyse de halka çok zulüm yapmıştı. 875 H. 1470 M. de vezir-i âzamlıktan azl ve katledilip yerine İshak Paşa vezir-i âzam olmuştur. Rum Mehmed Paşa'nın Üsküdar'da cami, imaret ve medresesi olup kendisi de orada medfundur. Yeni fethedilen İstanbul'a Anadolu'dan naklen Türklerin iskânına manî olmak için çok çalışmış olduğunu o devri çok iyi bilen Âşık Paşazade kaydetmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz