Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
Mahmudiye Kalyonuna Ait Kırım Harbi ile İlgili Efsaneler
XVIII. Yüzyılda Maysor (Misor) Sultanı ile İlişkiler
OSMANLI'NIN MÜHENDİSİ DE BİR BAŞKA
I. Murad
İsyanlar ve Olaylar
Damat İbrahim Paşa
Sırp Sındığı Savaşı
İki Sığınma ve Medeniyet Farkı
Ocağın mevcudu

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sadık Mehmed Efendi

Fazl ve kemal sahibi ulemadan olan Şirvanlı Sadreddin Efendi torunlarındandır; babası Feyzullah Efendi de ulemadandı. Sadık Mehmed Efendi müretteb tahsil görüp Rumeli kazaskeri iken 1105 H. - 1694 M.'te Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur. Bunun meşihati zamanında İkinci Ahmet vefat edip yerine yeğeni II. Mustafa cülus etmiştir.
Genç pâdişâhın, hocası Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'yi İstanbul'a davet etmesi üzerine bunun şeyhülislâm yapılacağını anlayan sadrâzam Sürmeli Ali Paşa, nüfuzunun kırılmasından korkarak pâdişâhtan evvel davranıp Sadık Efendi'nin azliyle onun yerine Rumeli kazaskeri, pâdişâh imamı Mehmed Efendi'yi tayin ettirmişti (1106 Şaban ve 1695 Mart). Sadr-ı âzamın bu değişimden maksadı Feyzullah Efendi'nin tayinini önlemekti.

Sadık Mehmed Efendi on iki seneden fazla Fındıklı'daki yalısında oturup 1118 Şevval ve 1707 Mart'ta Paşmakçızâde Ali Efendi'nin yerine ikinci defa şeyhülislâm olmuş ise de yaşı seksene yakın olup vazife görecek bir halde olmadığından dolayı bir sene sonra çekilerek 1121 Ramazan ve 1709 Kasım'da seksen bir yaşında vefat etmiştir; âlim ve yüksek fazilet sahibi okıp makamının ehli idi; iki defada müftülüğü bir sene dokuz aydır; kabri Fındıklı Camii önündedir. Akaid ve tasarruf ve tevhide dair ondan zivade risalesi vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz