Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kanuni Devrinde İstanbul'un Ticari Durumu
4. murad han
Müstezad
Bülbül Nasıl Yazıldı?
Osmanlı Fetih Politikası ve Alınan Yerler
Terbi '
tih çölü
Cezayir'in İdaresi
Timurtaş Paşa ve Oğulları
Osmanlı, Kudüs'ü neden kaybetti?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Salih Paşa

Hersek sancağına tâbi Nevesinli idi. Gençliğinde Niğdeli defterdar Mustafa Paşa'ya ve 1042 H.-1632 M. de onun katli üzerine IV. Murat'ın en güvendiği adamı Ruznameci İbrahim Efendi'ye intisab ederek maliye hizmetlerinde yetişmiş ve sonra Sultan İbrahim devrinde mesleğine aykırı olarak bazı pâdişâh yakınlarının tesirleriyle imrahur ve yeniçeri ağası ve 1054 Rebiulevvel ve 1644 Mayıs'ta kubbe veziri ve iki ay sonra defterdar olmuştur.

Üç sene içinde imrahorluktan, vezirlikle defterdarlığa yükselen Salih Paşa, Sultanzâde Mehmet Paşa'nın yerine vezir-i âzam olarak selefini Girit serdarlığına göndermek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırmıştır. (1055 Şevval 17 ve 1645 Aralık).

Sultan İbrahim, bazan at ve araba ve bazan da tahtrevanla herhangi bir sebeple İstanbul içinde dolaşmayı âdet etmişti; bu gezintileri esnasında yolu üzerinde geçmesine mâni olan arabalara tesadüf etmekle "bundan sonra şehre araba girmesin" diye emretmişti. Zaman zaman asabi buhranlar geçirmekte olan pâdişâh, yine bir gün okunmak için 1057 Şaban 17 ve 1647 Eylül 17 de Davut Paşa semti'nde çınar ağacı yanında okuyucu bir imamın evine okunmaya giderken yolda bir otluk arabasına rastlayınca iradesinin yerine getirilmemesini vezir-i âzamin ihmaline hamleylediğinden kendi sarayında (Paşa kapısı'nda - Bab-ı âli'de) ikindi divanı yapmakta olan Salih Paşa'yı derhal bulunduğu eve getirterek :
"-Ben arabaları yasak etmişken niçin benim tenbihim tutulmaz, ben pâdişâh değil miyim? tiz boğun" diyerek vezir-i âzamı kuyu ipiyle boğdurmak suretiyle öldürtmüştür. Henüz 40 yaşına gelmemiş olan Salih Paşa'nın sadareti iki seneden bir ay noksan olup kabri Üsküdar'dadır. İş ehli, zeki ve zamanın icaplarına uygun olarak hareket ederdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz