Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Meslekî
Gravürler
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Camiler
Eğitim Alanında Tanzimat
Kasr-ı Şirin (Kasrışirin) Antlaşması
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatler
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Kapıkulu Süvarileri
Kütahya Süleyman Bey Mescidi - Çatal Mescit
Hâlide Nusret Zorlutuna

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Savaş zamanındaki hizmetleri

Kapıkulu süvarilerinin harp ve sulh zamanlarında olmak üzere iki türlü hizmetleri vardı.

Savaş zamanında ordu merkezinde ve yeniçerilerin yanlarında bulunup yandan gelecek taarruzları önlerlerdi. Bundan başka bunlar yürüyüşlerde pâdişâhın sağ, sol ve gerisinde giderlerdi. Harp zamanlarında ise sipah ile silâhdar bölükleri nöbetle pâdişâhın otağını ulûfeciler de hazineyi beklerlerdi; vezir-i âzam çadırı da böylece muhafaza edilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz