Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eğitim Alanında Tanzimat
Süleymaniye ve Çevresi
Bursa Murat Hüdavendigar Camii
Küçük Mustafa Olayı
XIV., XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlılardaki İktisadî Durum
Ahmet Cevdet Paşa
XVIII. Yüzyılda Mûsiki ve Musikişinaslar
Tersane Ricali
Osmanli Tarihi 1800-1924 Yillari Arasi Onemli Olaylar
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Savaşta ve yatağında ölen sipahiler


Osmanlı hükümeti fütuhatta mühim rolleri olan tımarlı veya topraklı Sipahilerden şevk ve gayreti görülenlerin sık sık dirliklerini arttırmak suretiyle terfilerine çalıştığı gibi öldükleri zaman da evlât ve ailelerini de himaye etmeyi ihmal etmemiş ve düşman karşısında ölen bir sipahi ile evinde, yatağında ölen bir sipahiyi birbirinden ayırarak şehit sipahi çocuklarını daha çok benimsemiştir. Meselâ 10,000 ile 20,000 akçe arasında tımarı olan ve muharebede vefat eden bir sipahinin iki oğlundan birine 4000, diğerine 3000 akçelik tımar verilirdi. Eğer sipahinin tımarı 10,000 aşağı olup yine yoldaşlıkta vefat etmiş ise iki oğlundan birine 3000 diğerine 2000 akçe tımar tevcih edilirdi.

Tımarlı sipahi seferde ölmeyip evinde ölür ve tımarı da 10,000'den yukarı ise silâha yarar iki nefer oğullarından birine 3000, diğerine 2000 ve tımarı 10,000'den aşağı ise her iki oğluna da 2000'er akçelik tımar verilirdi.

Harpte ölen tımarlı sipahinin harbe gidemeyecek iki küçük yetimi kalmış ise bunlar silâh kullanmaya yarayıncaya kadar cebeli göndermek şartıyla müşterek olarak 3000 akçe tımara sahip olurlardı; küçük çocuk bir ise 2000 akçelik tımar verilirdi.

Evinde ölen tımarlının oğulları küçük ise kendilerine tımar verilmeyip bir ince hisar gediği verilip kılıca yarar yaşa gelince o zaman kendisine tımar verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz