Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devleti
Osmanlıların Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
III. Osman
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
IHH'dan Acil Yardim Çagrisi
Sultân Orhan
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Sokullu Mehmet Paşa
Osmanlı Müziğine Genel Bir Bakış
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Ceneviz Cumhuriyeti - Osmanlı İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Semiz Ali Paşa

Hersek sancağında şimdi Bosna'da Bracal kasabasında Braçiç ailesinden bir Potur'un (yani Bogomil mezhebinde Hıristiyan iken İslâmiyet'i kabul etmiş birinin) oğludur. Devşirme yoluyla saraya girmiş ve 952 H. 1545 M. de emir-i âlem olarak Enderundan çıkmıştır. Yeniçeri ağalığında, Rumeli beylerbeyliği, Mısır valiliği ve kubbe vezirliğinde bulunup ikinci vezir iken Rüstem Paşa'nın vefatı üzerine vezir-i âzam olmuştur (968 H. 1561). Ali Paşa vefatı tarihi olan 972 senesi sonuna (28 Temmuz 1565) kadar bu makamı güzel idare etmiştir; vezir-i âzamlığı zamanında Avusturya ile sekiz senelik bir mütareke aktedilmiştir. Uzun boylu, çok şişman olduğundan kendisini taşıyabilecek at az bulunurmuş. Lâtifeci ve hoş sohbet imiş. Edirne'deki Ali Paşa çarşısı buna aittir. Eyüp'te Akarçeşme'deki çeşmeler de bunun eseridir; kabri Eyüp Camii avlusunda Hacı Beşir Ağa türbesinin yanındaki mahaldedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz