Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
II. Ahmet
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Lehistan İlişkileri
Turgut Reis
Türk Kültüründe Av
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)
Hacı Bayram-ı Velî
Osmanlıların Kanal Projeleri
Nasreddin Hoca
KANUNİ'NİN BELGRAD KADISINA GÖNDERDİGİ FERMAN
Kıbrıs Adasının Alınması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Serbest Mîr-i Mîranlıklar ve Yurtluk Ocaklık Sancaklar

Doğu Anadolu'da mülkiyetleri Osmanlı hükümeti tarafından sahiplerine ait olarak kabul edilmiş olan Cizre, Genç, Bitlis, İmadiye, Mahmudiye, Hakkâri, Eğil, Palu vesaire gibi sancaklar olup bunlar Osmanlı devletinin yüksek hâkimiyetini tanıyorlardı. Her sene belirli bir vergi verirler ve lüzumu halinde askerleriyle hizmete gelirlerdi; bunlara serbest mîr-i mîranlık da denilirdi. Bu serbest mirmiranlıkta tımar ve zeamet teşkilâtı olmayıp sancakları o beylerin mülkü gibi idi. Bunlardan başka Yavuz Sultan Selim zamanında devlete sadık kaldıkları için Bıyıklı Mehmed Paşa'nın arzıyla yurtluk, ocaklık olarak Kürt beylerine ait büyük, küçük bazı yerler sancak itibarıyla bu yerli beylere terk edilmişti. Bunların sancakları boş olunca hariçten kimseye verilmeyip oğullarına, kardeşlerine ve en yakın akrabalarına verilirdi. Bu sancak beyleri hangi eyâlette ise o eyaletin beylerbeyi ile beraber zeamet ve tımarlı sipahileriyle sefere giderlerdi. Bu yurtluk ocaklık sancakların başlıcaları Sokman, Kulub, Hak, terdi, Mihrani, Pertek, Çapakçur, Çermik'ti.

Doğuda Çıldır eyâletinin teşekkülünden sonra buradan dört sancak mülkiyet üzere yurtluk-ocaklık itibar edilmiştir. Bunlardan başka Mîr aşiretliği ismiyle Van, Diyarbakır, Şehri-zor'da 400 kadar aşiret reislikleri vardı ki bunlar derece itibariyle sancakbeyi ile zeamet sahipleri arasında idiler, bu reisler sancakbeyleri ile birlikte sefere giderlerdi. Vefat ettiklerinde dirlikleri oğullarına, yoksa en yakınına verilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz