Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kurululş Dönemi Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Hocazâde Esad Efendi
Aruz Vezni
2. Abdülhamit Osmanlı'nın En İyi Padişahlarından
Kumaş Cinsleri Hakkında Kısa Bilgiler
XVIII. Yüzyılda Melibar (Malabar) Sultanları ile İlişkiler
Kadılık - Kazaskerlik - Müftülük
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Floransa İlişkileri
Mülkî Teşkilât ve İdare Sistemi
Osmanlıının Büyük Değer Verdiği Şehir:Kudüs

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sivas Gök Medrese Mescidi

Kasnak bir tarafta duvara öbür taraflarda iki ayağa oturur. Otuz altı üçgenden müteşekkil kuşak kubbeye yirmi köşeli bir taban sağlar. Üçgenlerin uçları biri altta biri üstte olmak üzere tertiplenmiştir. Yalnız, taşıyıcı kemerlerin uçlarına rastlayan dört orta noktada, üçgenler uçları aşağıya doğru olmak üzere aynı yönde birleştirilmiştir. Sivas'ta Gök Medrese'nin (H. 670-1271) minicik mescidi form bakımından «tek üniteli» ilk Osmanlı camileri ne çok daha yakındır. Medresenin tak kapısının hemen sağında blunan ve kapısı giriş eyvanına açılan mescid yarımküre kubbeli, kenarı 5.90 m. olan dörtköşe bir mekâna sahiptir. İç hacim dikey planda üç bölüme ayrılır: döşemeden 4.20 m. irtifaa kadar amudî dört duvar; bunun üzerinde 1.45 m. eninde üçgenli kasnak; ve kubbe. Kasnak, üçgenlerin uçları biri altta biri üstte olmak üzere tertiplenmiştir ve on altı köşeli bir kaide meydana getirir. Enli bir silmeden sonra gelen 0.70 m. kalınlığında çini yazı kuşağı köşeleri yuvarlar; kubbe bu dairevî kuşağın üzerine oturur. Bugün kasnak silmesine kadar sıvalı olan duvarların aslında çini ile kaplı olduğunu tahmin ediyoruz. Yazı kuşağı beyaz ve mavi zemin üzerine patlıcan moru harflerle yazılmış bir ayet bulunan bir çini panodur. Kasnak ile kubbe kısımları ise mor kare çini kakmalı sırlı tuğladır. Halen kubbenin alt kısmı tuğla olarak başlamakta fakat 0.80 m. irtifadan sonra sıvalı olarak devam etmektedir. Kubbenin aslında kamilen çini kakmalı sırlı tuğla olduğu, bilâhare —muhtemelen Timur tarafından yapılan tahribatta— üst kısmının yıkıldığı ve bu kısmın adi tuğla ile tamir edilerek sıvandığı anlaşılıyor.

Böylece, tezyinat, renk ve yapı malzemesi itibariyle Sivas Gök Medresesi mescidi erken Osmanlı macisinden farklı bir karakter arzediyor. Diğer yandan, duvar üçgenli kasnak-kubbe tertibinin altmış yıl sonra Bursa ve İznik'te gelişecek olan «tek-üniteli» cami ile yakın akrabalığı meydandadır.

----------------------

Kaynak: İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Cami / Abdullah Kuran / Ankara / 1964

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz