Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
Kalem İşi
Yakub Kadri Karaosmanoğlu
osmanlı kültürü
Mehmed Emin Yurdakul
Kara Davut Paşa
İngiltere
OSMAN BEY'İN MİRASI
Kütahya Kurşunlu Camii
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sultan İbrahim'in Hükümdarlığı

Sultan Murat nikris hastalığına mübtelâ idi. Bağdad seferinden dönüşünden beri hasta olup tedavi ediliyordu. Bazılarının tavsiyeleri üzerine mûtadı olan içkiyi terk ile bir müddet iyi olmuş ve bayram tebriklerini kabul etmişti. Kaptan-ı deryalığa tayin edilmiş olan sevgili yakını Silâhtar Mustafa Paşa'ya verilen İbrahim Paşa Sarayı'na giderek orada kendisine ziyafet çekilmiş ve Silâhtar'ın teşviki ile tekrar içmiş ve fakat saraya gelince bir daha kalkmamak üzere yatmıştır. Sultan Murat 1049 şevvalinin 14 veya 16 (7 veya 9 Şubat 1640) guruptan sonra kardeşi Kasım'ı boğdurduğu odada vefat etti; ölümünde yirmi dokuz yaşında idi.

Keyfiyetten haberdar edilen vezir-i âzam hemen saraya koşup kapıağası, kafes hayatında bulunan şehzâde İbrahim'i taziyet ile saltanatını müjdeledi ise de diğer kardeşleri gibi biraderi tarafından öldürüleceğinden korkan İbrahim validesinin yeminleriyle dışarı çıkarılarak Murat'ın ölüsünü gördükten sonra tahta oturup tebrikleri kabul etti. Murad'ın cenazesi ertesi günü kaldırılarak Sultan Ahmed türbesi'ne defnedildi.

Sadrâzam ilk iş olarak hasmı olan Silâhtar Mustafa Paşa'yı evvelâ Budin ve arkasından Rumeli eyaletiyle İstanbul'dan uzaklaştırdığı gibi malını müsadere eyleyip Temeşvar eyaletine nakletti.

Sultan İbrahim daha sonra biraderi zamanında devlet idaresinde nüfuz ve tahakkümleri olan şahıslardan yukarıda adı geçen Silâhtar Mustafa Paşa ile Emirgûneoğlu Yusuf Paşa'yı birer birer ortadan kaldırmış ve bunda vezir-i âzam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın tesiri olmuştur.

Sultan Murat'ın genç yaşında vefatı devleti kuvvetli bir elden mahrum bıraktı; yerine gelen İbrahim, korku içinde ve her an ölümle karşı karşıya yaşamış olduğundan âsâbı bozulmuştu. Tam 25 yaşında ölümü beklediği bir zamanda birdenbire hatırından geçirmediği saltanata geçmesi, onun hayatı üzerinde mühim değişiklikler yapmıştır.

Sultan İbrahim, Osmanlı hânedanından hayatta kalmış tek şehzâde idi. Sultan Murat'ın, Ahmed ve Süleyman, Alaaddin, Mehmed isimlerinde dört oğlu olduysa da hepsi de küçük yaşta ölmüşlerdi. Genç pâdişah Sultan İbrahim'e evlât yetiştirmek için takdim edilen cariyeler bunun zaten bozuk olan asabını büsbütün bozmuştur. İbrahim'in cülusunun ikinci senesinde Mehmed ve ondan bir sene sonra Süleyman ve Ahmed isimlerinde oğulları olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz