Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
Nizam-ı Cedit Düşmanlarının Harekete Geçmesi: Edirne İsyanı
Müteferrika'dan sonra...
terciibent
Tuyuğ (Tuyuk)
Nizam-ı Cedit Düşmanlarının Harekete Geçmesi: Edirne İsyanı
Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye
Kıt/ 'a
Müseddes
Kanuni Sultan Süleyman

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sultan Murat'ın Kişiliği

Sultan Mehmet Murat 30 Mayıs 1876'da tahta çıktı. Abdülaziz'den boşalan ve pek çok trajedilere sahne teşkil etmiş olan bu tahtta yeni padişah acaba muvaffak olabilecek mi idi?

Sultan Murat 1840'ta doğmuştu. Tanzimat devrinin ilk şehzadesi idi. Babası Abdülmecit ona Murat adını vermekle devletin istikbali hakkındaki iyi niyetlerini de ifade etmek istemişti. Sultan Murat, Tanzimat devrinin şartlarına göre terbiye edilmişti. Alaturka terbiye usullerinin yanında alafranga usullere de yer verilmişti. Arapça öğrenmiş, divan edebiyatına merak etmişti. 13 yaşına bastıktan sonra da, kendisine Fransızca dersi ile piyano dersleri verilmeye başlanmıştı. Babasının İmparatorluk dahilinde yaptığı seyahatlere de iştirak etmişti. Abdülâziz tahta geçtikten sonra, nisbeten serbest bir şekilde yaşamaştı. Avrupa seyahatinde de ona refakat etmişti. Avrupa usulünde yetiştirilmiş olduğu ve Fransızca da bildiği için Fransa ve İngiltere saraylarında dikkati çekmiş ve Abdülâziz'den daha çok sempati toplamıştı. İngiltere velihatı ile dost olmuş ve onun delaletiyle masonluk teşkilâtına girmişti. Osmanlı tarihinde örneği bulunmayan bu olay Sultan Murat'ın Avrupa hükümdarları ve umumi efkârı nezdinde büyük şöhret kazanmasına sebep olmuştu. Masonluğu sayesinde ve Türkiye'de edindiği dostlar vasıtaıyla, Avrupa fikir hareketlerini kolaylıkla ve devamlı olarak takip etmek imkânını da bulmuş ve bu suretle de, Avrupa'nın usul ve âdetlerine ve liberal fikirlerine sahip olmuştu. Tahta çıkınca, memlekete hizmet edebileceği hususunda da inancı vardı. Babasının ıslahat fikirlerini daha köklü ve daha geniş bir plân dahilinde tatbik etmek tasavvurunda idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz