Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Divan Üyeleri
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
Osmanlı Saray ve Ordu Çadırları
Eğitim Sistemi
Fahreddin Acemî
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
KAPIKULU OCAKLARI
Ermenek Meydan Camii
Müzehhiblik
terciibent

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sultan Murat'ın Son Senelerindeki Hazine

IV. Murat, cülus ettiği zaman boş olan iç ve dış hazineleri doldurmaya çalıştı; kendisi müsrif olmadığı gibi hasis de değildi; lüzumsuz
yere para sarf etmezdi. Devlette esaslı araştırmalarla hakikate ulaşmış, lüzumundan fazla kabarık olan asker, hademe ve saire miktarını azaltmış, şunun bunun eline geçmiş olan gelirleri tekrar hazineye almıştı; vefat ettiği zaman bu sayede iç ve dış hazine vaziyeti çok iyi idi. Bu muvazene sadrâzam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın himmetiyle Sultan İbrahim'in ilk dört senesinde de bozulmamıştı. Devlet borçları zamanında ödenmiş, kapıkulu ocaklarının maaşları çil ve ayarı mükemmel akçe olarak vaktinde verilir olmuştu.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa hazine gelir ve giderini tetkik ile bütçeyi tevzin için Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki defterleri gözden geçirterek ona göre bütçeyi ayarlamış, askerin miktarını azaltmıştı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz