Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kara Ahmet Paşa
Kemal Reis ve Türk Denizciliğinin Gelişmesi
FETRET DEVRİ
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi
Haklar Alanında Tanzimat
XVIII. Yüzyılda Buhara Hanlığı ile İlişkiler
Boynueğri Mehmet Paşa
MEHTER, Osmanlılar'da
Osmanlı'yı Kim Batırdı?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Sunullah Efendi

Orta derecede ilmî kudreti olan Sunullah Efendi İskilipliydi. Dört defa şeyhülislâm olan bu zat, Ebussuûd Efendi'den icazet almıştır, ilmiye tertibi üzere müderrislik, kadılık ve kazaskerlik ettikten sonra emekli olmuş ve Hoca Sadeddin Efendi'nin vefatı üzerine müftü tayin edilmiştir (1008 H.-1599 M.).

Sunullah Efendi, sadrâzam Yemişçi Hasan Paşa ile aralarının açılması üzerine 1010 Safer 1601 Ağustos'ta emekli edilip 1011H.-1602 M.'de Hoca Sadeddin Efendi'nin oğlu Mehmed Efendi'nin yerine ikinci defa şeyhülislâm olmuştur; fakat bir ay sonra Yemişçi Hasan Paşa aleyhine vaki sipahi isyanında Sunullah Efendi'nin Yemişçi aleyhine fetva vermesi üzerine tekrar azli vukua gelmiş ve yerine Ebü'l-Meyamin Mustafa Efendi getirilmiştir. Bu azil senelerinde inziva âleminde yaşamış ve 1013H.-1604 M.'te Ebü'l-Meyamin'in yerine üçüncü defa şeyhülislâm olmuş ve 1015 H.-1606 M.'da yeri tekrar Ebü'l-Meyamin'e bırakılmıştır; fakat aynı senede Sunullah Efendi dördüncü defa müftülüğe getirilmiş ve 1017 H.-1608 M. de saray hadımlarının gayretiyle azlolunarak yedi yüz elli akçe ile emekli edilmiş ve 1021 Safer 1612 Nisan'da vefat etmiştir. Dört defada şeyhülislâmlığı yedi sene kadardır. Sunî ismi altında fetva mecmuası
vardır. Kabri kırk çeşme yakınında Hüsam Bey mescidi yanında idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz