Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Devleti'nin Parçalanması - Fetret Devri
XVI. Yüzyıldan Sonra Teşekkül Eden Eyâletler
tezkire
OSMANLININ EŞŞİZ ADALETİ
Osmanlı Padişah Çadırları
Ayasulug (Selçuk) Aydınoğlu İsa Bey Camii
Van Ermeni Ayaklanmasının İç Yüzü
OSMAN GAZİ VE FAKİR KÖYLÜ
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları
Âşık Şenlik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tımarlı Süvarinin Geri Hizmetlerde İstihdamları

XVII. yüzyılın ortalarından itibaren hizmet bölüklerinin kaldırılması üzerine tımarlı süvariler âdeta yaya, müsellem ve yörükler gibi top, cebhâne, harp levazımı nakletmek, kalelere zahire götürmek, tamir işlerinde hizmet eylemek ve buna mümasil geri hizmetleri görmekle vazifelendirilmişlerdir. Bu şekil topraklı süvari teşkilâtına ikinci bir darbe oldu ve bu mühim kuvvetin yerine vezir ve eyalet valilerinin maiyetlerinde besledikleri derme, çatma levend, sarıca, sekban gibi nizamsız kuvvetler kaim oldu. XVII. yüzyıl başlarına kadar Anadolu ve Rumeli'deki tımarlı sipahiler ile bunların kanunen beraberlerinde harbe götürmeye mecbur oldukları cebeli mevcudu doksan binden fazla iken bu miktar sonraları üçte biri inmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz