Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İngilizlerin tartıştığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı
Muallim Naci
Osmanlı Sanatı
Damadzâde Ebulhayr Ahmed Efendi
İttihat Terakki zihniyeti
BİR DÜNYA İMARATORU:KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Tımarlı veya Topraklı Süvariler
Milli Saraylar
Yeğen Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Tımarlı sipahi defterleri

Her eyalette tımarlı sipahi ile zeamet sahiplerinin isim, künye ve hüviyetleriyle tımar yerlerini ve miktarını gösteren defterler vardı; bunlardan tımarlı defterini o eyaletin tımar defterdarı ve zeamet defterlerini de tımar kethüdası tutardı; bu kayıtların bir aynı hazinedeki mücmel (özet) ve mufassal (ayrıntılı) denilen arazi defterlerinde bulunuyordu. Sefer halinde o eyaletin beylerbeyi bu tımar defterinin bir suretini beraberinde götürerek yoklama yapar ve harp sahasında boşlukları doldururdu. Tımar ve zeamet tevcîhatı Nevruz'dan Nevruz'a, yapılıp bu tayin ve aziller gerekçeleriyle beylerbeyleri tarafından mühürlenen bir defterle hükümet merkezine bildirilirdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz